Szczególna opieka grupy wsparcia wibracja 41

41 Jest wibracją szczególnej opieki sił wyższych w postaci przewodników i osobistej grupy wsparcia. Każdy człowiek posiada swoją grupę wsparcia na planie duchowym. Każdy z nas może korzystać z mocy ducha i ze światła życzliwych nam istot, które pracują na wyższych planach energii subtelnej. Każdy, kto w wibracji programu numerologicznego, lub w zapisanym nazwisku albo imieniu posiada sumę wibracji liter 41, cieszy się szczególnie silną osobistą grupą wsparcia. Grupa ta w każdej chwili jego życia, czeka gotowa na udzielenie podpowiedzi i pomocy w wypełnieniu jego misji na Ziemi. Wibracja ta, bowiem wskazuje potrzebę uzdrowienia, jakiegoś aspektu działania pięciu zmysłów i ciała człowieka. Piątka może powołać szczególnego psychologa, silnego handlowca, wyjątkowego terapeutę i silnego bioterapeutę. W tym połączeniu fal energii i światła 4 wsparta 1 wprowadza w działanie energię 5. 4 jako wibracja pracy rzetelności, konsekwencji i umiejętności budowania od podstaw, daje swoją energią moc skutecznej realizacji planów, przez co stabilizuje skłonność 5 do rozpraszania działań na wiele jednoczesnych wątków. Zaś 1, która jest wibracją jasnego celu, ambicji, autorytetu, nowatorskich przedsięwzięć, siły i inicjatywy pobudza energię 5 do wprowadzania zmian i poszukiwania nowych obszarów do doświadczenia i zdobycia. W najnowszych doniesieniach ze świata fizyki udokumentowano, że ciało ludzkie wysyła ogromne ilości fotonów przez dłonie (zwłaszcza paznokcie), przez stopy i przez obszar trzeciego oka. Te zjawiska od zawsze wiadome ludziom, którzy pracują z energią subtelna swego ciała są szczególnie ważne dla wibracji 5 z 41. Bowiem to w tej kombinacji fal energii świetlanej, występuje bardzo silna zdolność przesyłania energii i uzdrawiania. Pięć zmysłów ciała przynosi człowiekowi rozkosze i radość, zgodnie z zamysłem stwórcy ku jego boskiej radości. Tak, więc i smak, słuch, węch, dotyk i wzrok są instrumentami wyrażającymi doskonałość boskiej natury. Do póki jeszcze podlegamy prawom polaryzacji, w świecie mniej wymiarowym, czyli teraz, kiedy opanowaliśmy zaledwie 3 wymiary tworzenia, dopóty doświadczanie fal energii świetlanej będzie jeszcze wyborem pomiędzy skrajnościami maksymalnego pozytywu i negatywu. Dlatego aspekt wolnej woli jest tak bardzo ważny i nienaruszalny w naszym świecie. Wibracja 5 jako pełnia pięciu zmysłów ciała wyraża umiejętność korzystania z wolności i niezależności tak abyśmy czerpali satysfakcję i nie naruszali wolności innych ludzi. Pod wibracji 41 daje moc uzdrawiania, oczyszczania i wypełniania radością. To jest szczególnie ważne. W naturze człowieka leży radość. To jest najsilniejsze przesłanie tej wibracji. Zwróćmy się ku etnicznym zachowaniom człowieka, bez względu na miejsce pochodzenia wspólne SA czynniki kontaktu z naturą - poczucie przestrzeni i wolności, radosne tańce grupowe, radosne wspólnotowe śpiewy, biesiady i wspólne posiłki, barwne stroje lub przyozdabiane ciała malunkami albo piórami, gwizdy, krzyki, klaskanie, dudnienie, tupanie. Wszystkie te aktywne wyrazy życia pobudzają zmysły ciała, harmonizują i uzdrawiają. Wibracja 41 jest szczególnie ważna dla rozbrojenia bomby strachu, którą europejczycy i inne narody żyjące w wyobrażeniu trwogi i grozy pielęgnowali od tysiącleci. Powrót do boskiej radosnej natury człowieka jest tutaj formą przemienienia, rozbrojenia nakazów i zakazów, uwolnienie się od zbędnego wstydu ku radości. Natura pioniera, pasjonata, obieżyświata i uzdrowiciela przynosi odwagę serca i otwiera serce na zew natury pierwotnej. Ta fala energii pobudza zmiany i przez obecność fali w wibracji 4 uczy panować nad zmianami i tworzyć praktyczne rezultaty, działać celowo i rozmyślnie jednocześnie z radością i podnieceniem odkrywcy. Opanowanie jako atrybut samokontroli jest nieodzowna częścią wyrażania się tej wibracji. Duża uczuciowiec, emocjonalność empatia i wrażliwość połączona z autorytetem wewnętrznym i pasją działania może przynieść doskonałe efekty handlowe, rozbudzić zmysł do interesów. Najważniejszym jednak powołaniem posiadacza tej wibracji jest świadome działanie jako źródła uzdrowienia i własny rozwój psychoterapeutyczny. Emanując zdobytym doświadczeniem rozpowszechniamy, bowiem nowe umiejętności a tutaj są to umiejętności samouzdrowienia i radości z życia i zadowolenia ze swojego wcielenia. Szczęście w interesach i w miłości jest wynikiem posiadania wewnętrznej radości. Zagrożeniem negatywnym jest tu rozwiązłość seksualna i skłonność do podejmowania nadmiernego ryzyka. Do póki jeszcze jesteśmy w okresie przejściowym pomiędzy różnymi epokami czasu na Ziemi i dopóki wciąż dotyczy nas prawo polaryzacji należy pamiętać, że zagrożeniem jest w tej fali negatywnej polaryzacji skłonność do nadużywania wolności kosztem innych ludzi. Etyka i odpowiedzialność jest szczególnie ważna, bowiem dzięki niej można stworzyć pod wpływem wibracji 41 bardzo wyjątkową rodzinę silnych burzycieli systemów i posłańców światła. Pamiętajmy o praktykach wyciszenia, o modlitwie, medytacji, pieśniach i skupieniu abyśmy wyrażali piękno świata samym sobą. Wibracji 41 wspomaga człowieka przez szczególne wsparcie bardzo silnej osobistej grupy anielskich i kosmicznych pomocników. A więc poprzez intuicję, przeczucie i wewnętrzne rozmowy z Bogiem i jego posłannikami. wiedzę teozoficzną, nabytą w poprzednich wcieleniach. Bardzo często korzeni tej wiedzy należy poszukiwać w starożytności. Prawdopodobnie pobierałeś nauki w jednej lub kilku z starożytnych szkół ezoterycznych. Pamięć podświadoma tej wiedzy, będzie poszukiwała sposobu komunikacji ze świadomością. Będzie starała się wypłynąć. Mistrzowie przychodzą po to, aby uczyć innych technik uzdrawiania, praktyk duchowych, aby odkrywać wiedzę otwierającą ludzkości nowe drogi rozwoju w dziedzinach nauki, medycyny, religii, pedagogiki, polityki.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.