Dysk z Atlantydy - interpretacja ezoteryczna.

Od 1993 roku fascynuje mnie rozwiązanie znaków "Dysku z Atlantydy" opisane przez Pana Kuczyńskiego. Z osobistych powodów (inkarnacyjnych) dysk ów był mi szczególnie bliski. Jak państwo sami wiedzą, są rzeczy i miejsca, które się po prostu czuje. Pokusiłam się o napisanie uzupełnienia interpretacji odczytanej przez Pana Macieja Kuczyńskiego.

Moim zdaniem, przesłanie uniwersalne Dysku, jest kodem, który zależnie od świadomości wtajemniczenia czytającego, pozwala dostrzec głębię i uniwersalizm życia.

Tekst podany na czerwono jest oryginalnym tłumaczeniem Pana Kuczyńskiego. Czarny tekst jest moim rozszerzeniem o wiedzę współczesnej ezoteryki i fizyki cząstek elementarnych. Co potwierdza istnienie uniwersalnej energii twórczej.

Dysk z Fajstos od wieków budzi ciekawość i bez wątpienia jest takim przesłaniem którego odczytanie jest zależne od naszego poziomu rozumienia zasad uniwersalnych i od naszego poziomu rozwoju duchowego.

 • Na początku była macierzysta - praenergia wszechświata.

  Jeśli falujące linie możemy rozszerzyć o znaczenie fali nośnej, np. ; dźwięku, (wibrację słyszalną dla ludzi i niesłyszalną)czy w takim rozumieniu znaczenie pierwszej sekwencji można rozszerzyć do:

  Na początku była macierzysta - praenergia wszechświata, wibracja dzwięku.

 • Macierzysta praenergia wszechświata przepływając z Nieba - zrodziła na ziemi owady i inne zwierzęta.

  Symbol łodzi poza aspektem przepływania, jest także symbolem łączności między światem materii i ducha, czyli między gęstszą i subtelniejszą wibracją tej samej energii twórczej.

  Symbol owada, może być także egipskim skarabeuszem, który symbolizuje Słońce, źródło mocy twórczej, oznaczał stworzonego z siebie samego, odrodzenia formy materialnego istnienia z ziemi, powstanie nowego życia w odpowiednim czasie. Myślę, że może on symbolizować jedność energii życia, jako Wszechobecnej Zasady w każdym kształcie.

  Symbol słupa niesie także związane z Ozyrysem znaczenie wiecznego życia, wiecznego trwania. Nieśmiertelności. (Odrodzenia ku chwale życia ciała które zostało poćwiartowane i rozrzucone po pustyni. To pierwsze przesłanie zmartwychwstania w naszej tak zwanej zachodniej kulturze.)

  Co można odnaleźć w sekwencji 2 jako dodatkowe znaczenie: Łączy świat ducha i materii - tak w Niebie jak i na Ziemi, wiecznym Nieśmiertelnym życiem - przez jedność energii życia, Wszechobecnej Zasady w stworzonym z siebie samej - każdym zwierzęciu .

 • Macierzyński związek nieba z ziemią stworzył istotę ludzką, cząstkę świata żywego, rodząca się jako kobieta lub mężczyzna.

 • W sekwencji 4 pojawia się: pierś, - grot, - rozkwitający kwiat, - komórka, - kryształ.

  Symbol komórki, właściwie sugeruje kształtem macicę, drogocenne naczynie, zaś kółeczko i wewnętrzne kreseczki wykazują podobieństwo do bardzo uproszczonego schematu typowej komórki. Co można odczytać jako komórkę, drogocenne naczynie.

  Ostatni znak interpretuję jako kryształ, kształtem przypomina ametyst i szafir. Kojarzę je z kamieniami węgielnymi Niebiańskiej Jerozolimy. Błysk światła w krysztale łączy go z energią siły stwórczej. Kryształy zawsze budziły szacunek i kojarzę je z doskonałością formy. Pozwalają obserwować tęczę barw, która wyraża jedność kolorów w białym świetle. Interpretuję więc symbol ten jako harmonię struktury i jedność emanacji w źródle światła - Zasadzie.

  Co pozwala odczytać sekwencję 4 jako:

  Macierzysta energia wszechświata - niesie życie - wyłania i rozwija je - przez komórkę, drogocenne naczynie - zjednoczone w harmonijne struktury w źródle świata jedynej Zasadzie.

 • W sekwencji 5, pojawia się symbol dłoni, - pierś, - roślina, - zwierzę, - widełki.

  Dłoń jako symbol żydowsko-arabski, symbolizuje szczęście uwarunkowane poddaniem się woli wysoko postawionej osoby. Ochronę boską i interwencję boskiej siły i mocy. Podniesiona otwarta dłoń z rozpostartymi palcami to gest pokoju i przyjaźni, sugeruje czyste zamiary duszy. Tak więc może symbolizować silną ochronę mocy Wszechobecnej Zasady twórczej, obecnej w pokoju i przyjaźni.

  Co pozwala mi dostrzec znaczenie sekwencji 5:

  W pokoju i przyjaźni, moc silnej Wszechobecnej Zasady twórczej ochrania - macierzystą energią wszechświata - rośliny - i zwierzęta - poprzez replikację pasma.

 • Ciało będące domem w którym - życie biegnie - dzięki związkowi z Niebem - służy dziełu stworzenia. W związku z powyższym w sekwencji 6 odczytuję:

  Ciało jest domem, w którym istnieje - tak na Ziemi jak i w Niebie wiecznie Nieśmiertelne życie - macierzy.

 • Macierzysta - praenergia wszechświata - jest macierzą wszelkiego życia.

 • Żywa istota, stanowiąca jedność z całym światem żywym, podtrzymująca swym istnieniem - bieg życia - służy dziełu stworzenia.

 • Przepływanie (macierzystej energii) z nieba na Ziemię - stworzyło owada - jeden z kształtów życia.

  W sekwencji 9 dodaje znaczenie:

  Łączy świat ducha i materii - tak w Niebie jak i na Ziemi, wiecznym Nieśmiertelnym życiem - w stwarzanym z siebie samej, Wszechobecnej Zasadzie życia - w każdym z jego kształtów.

 • W sekwencji 10 mamy symbole: dłoń, - pierś, - drzewo, - zwierzę, - widełki.

  Silna, ochronna moc, przyjaznej i pokojowej Wszechobecnej Zasady twórczej - przez macierzystą energię wszechświata - rozmnaża - zwierzęta poprzez replikację pasma.

 • W sekwencji 11 pojawiają się symbole: pierś, - fale, - zwierzę, co odczytuję:

  Macierzysta - praenergia wszechświata - jest zwierzęciem (=wypełnia zwierzę).

 • W sekwencji 12 istnieją znaki: pałeczka, - dłoń, - zwierzę.

  Każda pałeczka w komórkach, jest- silnie, ochraniana przez moc, przyjaznej i pokojowej Wszechobecnej Zasady twórczej - w zwierzętach.

 • W sekwencji 13 pojawiają się znaki: dłoń, - pierś, - roślina, - zwierzę.

  Silna, ochronna moc, przyjaznej i pokojowej Wszechobecnej Zasady twórczej - macierzystą energią wszechświata, przenika - rośliny i - zwierzęta.

 • W sekwencji 14 znajdujemy: kroczącego człowieka, - skórę, - kryształ, - głowę.

  Przechodzi, - w każdy kształt, - harmonijnej struktury zjednoczonej w źródle światła, i formuje - człowieka.

 • Ryba - wyłoniła się z wody - i jako zasilana energią słoneczną - istota, stanowiąca jedność z całym światem żywym - przekształciła się w kobietę i rodzicielkę ludzi.

  Ryba ta w istocie szalenie nawiązuje kształtem do łososia, jego siły i wytrwałości w poszukiwaniu swego miejsca narodzin. Powrót do korzeni, może wiec symbolizować siłę i wytrwałość powrotu do źródła życia.

  Nieustannie powracająca do źródła energia, w postaci ryby - wyłoniła się z wody - i zasilana energią słoneczną - istota stanowiąca jedność z całym światem żywym - przekształciła się w kobietce rodzicielkę ludzi.

 • Przejście nastąpiło - od ryby - do zwierzęcia lądowego.

  Przejście nastąpiło - przez nieustannie powracającą do źródła energię od ryby - do zwierzęcia lądowego.

 • Życie biegnie - od narodzin - do śmierci. W nawiązaniu do poprzedniej sekwencji: Których, życie biegnie - od narodzin - do śmierci.

 • Istotą, stanowiąca jedność z całym światem żywym, - która według zapisanego na pasmach kształtu swego ciała, domu życia - rodzi potomne ciało, dom życia jest zwierzę.

 • Wędrujące (po niebie) - Słońce, źródło życia, jest zbiornikiem promienistej energii - która przepływając (na Ziemię) przybiera kształt istot żywych.

  Symbol kwiatu interpretowany jako słońce i rozwijająca się spirala energii , jest dla mnie symbolem praźródła wibracji Uniwersalnej Wszechobecnej Zasady, która na swoje podobieństwo stworzyła wiele Źródeł - przekaźników roznoszących jej wszechobecną energię. Gdzie różnica polega na tym, że Słońce jest pośrednikiem. Dodatkowo w związku z symbolicznym lotosem egipskim rozszerza dla mnie znaczenie o ważną treść wschodu: lotos symbolizuje wyzwolenie umysłu z cyklu karmy, narodzin i śmierci. Osiągnięcie świadomości chrystusowej, jedności z Zasadą wszechtwórczą i wszechobecną. Co może dodać sekwencji 19 dodatkową treść:

  Wędrujące - Słońce pośrednik Wszechobecnej Zasady Tworczej, jest zbiornikiem świetlistej energii, która prowadzi do wyzwolenia z cyklu karmy i - łączy - wszystkie istoty żywe.

 • Zjawiska podwajania - i rozmnażania - przybyłe z kosmosu - budują człowieka.

 • Istota, stanowiąca jedność z całym światem żywym - dzięki zjawisku podwajania - budująca swe ciało, dom życia - służy dziełu stworzenia.

  Sekwencję 21 pozwolę sobie zapisać w wersji:

  Istota stanowiąca jedności z całym światem żywym - dzięki zjawisku podwajania - buduje swe ciało, dom życia - wypełnione macierzystą praenergią.

 • W sekwencji 22 znajdujemy znaki: łódź, - sugestywne nasienie, (kukurydzy lub kakao), - łodyga, - widełki. Łączy świat duchowy i materialny - w nasieniu niewidzialnych ziaren materii, - które, wzrastają - poprzez replikację pasma.

 • W sekwencji 23 odciśnięto znaki: grot, - kroczący człowiek, - kształt wygląda na uszkodzony odcisk pieczęci, sugeruje pałeczkę, pierś, toporek. Kształt toporka, dla mnie sugeruje znaczenie narzędzia jako świadomej kreacji formy.

  Co pozwala odczytać sekwencję 23:

  Bieg życia - dzięki przechodzącym - z komórki do komórki pałeczkom - wypełnionym macierzystą energią twórczą - świadomie kreuje formę.

 • Ryba - wyłoniła się z wody - dzięki przechodzącym z komórki do komórki pałeczkom.

 • Ciało fizyczne, związane z trzema duchami - żyjące dzięki związkowi z Niebem - jest śmiertelne.

  Pozwolę sobie na interpretację:

  Ciało fizyczne, związane z trzema duchami - żyje tak w Niebie jak i na Ziemi, wiecznym Nieśmiertelnym życiem - poza śmiercią.

 • Niewidzialne ziarna materii - zgodnie z zapisem na pasmach - budują ciało, dom życia - ryby.

  Sekwencja 26:

  Niewidzialne ziarna materii - zgodnie z zapisem na pasmach - budują ciało dom życia - ryby, nieustannie powracając do źródła życia.

 • Kształt przybierany przez istotę - jest jej przekazywany - poprzez replikację pasma.

 • Dziecko - dzięki związkowi z Niebem - rośnie - by stać się dojrzałym człowiekiem.

 • Istota stanowiąca jedność z całym światem żywym, jest - macierzystą - praenergią wszechświata.

 • Dzieło stworzenia - posługuje się zjawiskami podziału komórek i podwajania pasma aby z niewidzialnych ziaren materii - budować człowieka.

  Strona 2. dysku zwanego Dyskiem z Atlantydy:

 • Słońce, źródło życia, zbiornik promienistej energii - zasila dzielące się jajo, budujące człowieka - stającego się przeto ucieleśnioną cząstką energii słonecznej.

 • (Służy temu) przechodząca (z komórki do komórki) pałeczka.

 • Drzewo życia mieszczące w sobie wszystko co żyje - rosnąc - wydaje istotę, stanowiącą jedność z całym światem żywym - przybierającą kształt - na wzór kształtu istoty rodzicielskiej - budowaną z niewidzialnych ziaren materii - człowieka.

 • W sekwencji 34 umieszczono: kwiat, - dzielącą się komórkę, - pióro. Słońce pośrednik Wszechobecnej Zasady Tworczej, jest zbiornikiem świetlistej energii, która prowadzi do wyzwolenia z cyklu karmy - obecną w dzielącym się jaju budującym ciało człowieka - energię kosmosu ucieleśnioną w pojedynczym organizmie, cząstkę siebie samej.

 • Istota, stanowiąca jedność z całym światem żywym - rośnie dzięki podwajaniu pasma i związkowi życia z niebem.

 • Przechodząca - z komórki do komórki pałeczka - z niewidzialnych ziaren materii buduje - człowieka.

 • Zbudowane z niewidzialnych ziaren materii - przybyłe z kosmosu - jajo, zdolne do podziałów, zasilane przez energię słoneczną.

  W sekwencji 37 pojawia się ptak w locie. Dla Indian symbolu połączonego bezpośrednio z Wielkim Duchem, rozumienia tego co naprawdę istotne i dysponujący mocą przemiany. Egipskie zmartwychwstanie Ozyrysa, nastąpiło wprost ze źródła doskonałego. Przekazując niebiańską energię Wszechobecnej Zasady twórczej materialnemu ciału.

  Pozwolę sobie więc zinterpretować sekwencję 37:

  Zbudowane z niewidzialnych ziaren materii - przybyłe z kosmosu - jajo, zdolne do podziałów, zasilane przez Słońce niebiańską energią wprost z doskonałego źródła.

 • W sekwencji 38 odciśnięto stemple: widełki, - oko, - grot, - kobieta. Stempel drugi wykazuje podobieństwo do sumeryjskich znaków oko i dzień. Przyjmę wiec znaczenie jego jako widzenie, jasno, światło.

  Co pozwala sformować znaczenie sekwencji 38:

  Przez zjawisko podwajania się pasma - widzimy, jasne, świetlne - życie, które biegnie - przez kobietą rodzicielkę ludzi.

 • Kształt zewnętrzny istoty osłania - bieg życia - zasilanego energią słoneczną - i rodzi kształt - podobny sobie budowany z niewidzialnych ziaren materii - człowieka.

 • Przybyłe z kosmosu - jajo, zasilane przez energię słoneczną, zdolne do podziałów - z niewidzialnych ziaren materii - zbudowało człowieka.

  W sekwencji 40:

  Przybyłe z kosmosu - jajo, zasilane przez Słońce niebiańską energią wprost z doskonałego źródła, zdolne do podziałów - z niewidzialnych ziaren materii - zbudowało człowieka.

 • W sekwencji 41 znajdujemy znaki: kroczący człowiek, - penis. Życie przechodzi - przez męskie nasienie.

 • Życie trwa - dzięki związkowi z Niebem, skąd - cząstka energii - przepływa na Ziemię, by - przybrać kształt żywej istoty - człowieka.

 • W sekwencji 43 odbito znaki: wąż, - ptak w locie, - ziarna materii, -głowa. Identycznie jak w sekwencji 40.

  Przybyłe z kosmosu - jajo, zasilanego przez Słońce niebiańską energią wprost z doskonałego źródła, zdolne do podziałów - z niewidzialnych ziaren materii - buduje człowieka.

 • Związek Nieba z Ziemia stworzył rybę.

  Dodam znaczenie:

  Tak w Niebie jak i na Ziemi, wiecznie Nieśmiertelne życie - nieustannie, wytrwale powraca do swego źródła.

 • Sekwencja 45 powiela znaczenie sekwencji 33:

  Drzewo życia mieszczące w sobie wszystko co żyje - rosnąc - wydaje istotę, stanowiącą jedność z całym światem żywym - przybierającą kształt - na wzór kształtu istoty rodzicielskiej - budowaną z niewidzialnych ziaren materii - człowieka.

 • Sekwencja 46 powtarza zapis sekwencji 40:

  Przybyłe z kosmosu - jajo, zasilane przez Słońce niebiańską energią wprost z doskonałego źródła, zdolnego do podziałów - z niewidzialnych ziaren materii - buduje człowieka.

 • Sekwencja 47 powiela zapis 41:

  Przechodząc - męskim nasieniem.

 • Sekwencja 48 powiela zapis 42:

  Życie trwa - wiecznie Nieśmiertelne, tak na Ziemi jak i w Niebie - skąd cząstka energii - łącząca świat ducha i materii - przybiera kształt żywej istoty - człowieka.

 • Sekwencja 49 zawiera znaki: łuk, - rozkwitający kwiat.

  Łuk symbolizuje siłę zjednoczenia, wszak strzelec, łuk i strzała byli jedno. Ciało, myśl i duch. A wiec: (Istota) zjednoczona - rozkwita.

 • Słońce, źródło życia - zsyła na Ziemię - swą energię, która - wraz z niewidzialnymi ziarnami materii - buduje człowieka.

 • Stwarzaniu życia - służą podziały (komórek) - podwajanie się pałeczek - i ich przechodzenie ( z komórki do komórki)

 • Istotą, stanowiąca jedność z całym światem żywym, rosnącą - dzięki podwajaniu się pasma - i podwajaniu się pałeczek - budowaną z niewidzialnych ziarna materii - jest człowiek.

 • Istota, stanowiąca jedność z całym światem żywym - ma początek w przybyłym z kosmosu - jaju, zdolnym do podziałów, zasilanym przez energię słoneczną.

 • Sekwencja 54 zawiera pieczęcie: ... - grot, - kobieta, - niewidzialne ziarna, - głowa.

  ... - bieg życia - poprzez kobietę rodzicielkę ludzi - z niewidzialnych ziaren materii, buduje - człowieka.

 • Sekwencja 55 zawiera: dłoń, - nieregularny kształt , - skórę.

  Nieregularny kształt tworzy trzy kąty, otwarty dołem z kropką w przerwie, niejako u ujścia. Czyżby wyrażał zjednoczenie trzech aspektów w jednym, niewidzialnym ziarnie materii. Czy jest to indywidualna, współpracująca radosna twórczość. Artysta w akcie tworzenia?

  Może więc:

  Silna ochrona mocy Wszechobecnej Zasady twórczej, obecnej w pokoju i przyjaźni - radośnie współpracując, tworzy niewidzialne ziarno materii - a z niego, kształt istot żywych.

 • Niewidzialne ziarna materii - i macierzysta praenergia wszechświata - tworzą kształt istot żywych.

 • Ryba - przez procesy podziałów (komórkowych) - i wiązania - niewidzialnych ziaren materii - przekształciła się w człowieka.

  Do sekwencji 57 można dodać znaczenie:

  (energia) Nieustannie, wytrwale powracają do swego źródła - przez proces podziałów i - wiązania - niewidzialnych ziaren materii - wypełnia człowieka.

 • Od morskich istot pochodzi też owad i inne zwierzęta

  . Do sekwencji 58 dodam rozumienie:

  Przez jedność energii życia, Wszechobecnej Zasady w stworzonych z siebie samej - wszystkich zwierzętach.

 • Macierzysta - praenergia wszechświata - stworzyła zwierzę.

 • Niewidzialne ziarna materii - i zjawisko podziału (komórek) - budują dom życia - ciało.

 • Życie biegnie - dzięki przechodzącym z komórki do komórki pałeczkom - budującym z niewidzialnych ziaren materii - człowieka.

Dopiski które poczyniłam, pozwalają uzupełnić przekaz o siłę kreacji uniwersalnej energii świata - Wszechobecnej Zasady. Wszak nie ma nic prócz MIŁOŚCI, ona mieści w sobie wszystko.

Pozostały na dysku pieczęcie nie zinterpretowane przez pana Kuczyńskiego. Przedstawiłam własne widzenie tych znaków. Niektóre znaczenia zostały rozszerzone. Dopiski które poczyniłam, pozwalają do fizyki, biochemii i biologii dodać i wyostrzyć siłę kreacji uniwersalnej energii świata. Bez względu na nazwę: Boga, Wielkiego Ducha, Ducha Świętego, pranę, manę. Jest coś, miłość uniwersalna, która porusza wszelkie istnienie.

Żyjemy dziś w czasach wielkich zmian w człowieku, w czasach które równoważą dycha i materię. Przesłanie sprzed tysięcy lat mówi o procesie życia który i wtedy trwał i dziś trwa.

Małgosia Brzoza numerolog

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.