Kursy i warsztaty

To co najlepsze

jest w nas samych

i każdy ma prawo wiedzieć co to jest. 

Jest to zapisane w naszej dacie urodzenia.

Zasoby talentów i zdolności nie są nieznane, są do poznania,

numerologia służy poznaniu siebie samego przez zrozumienie.

Poprzez akceptację inności ludzi wokół, wiedza numerologiczna

staje się narzędziem Duchowej Transformacji. 

SAMODOSKONALENIEM.

 

Kurs Numerologii uczy interpretacji indywidualnej karmicznej Drogi Życia,

pozostawia wiedzę umożliwiająca dokonanie interpretacji Drogi Życia, na podstawie faktycznej daty urodzenia. Każdy uczeń, który ukończy kurs potrafi poprzez analizę rozpoznać najistotniejsze powołania w życiu analizowanej osoby, jej talenty, wyzwania i ustawić korzystny podpis.

Uczymy się rozpoznawać schematy, które jak drogowskazy prowadzą nas do otwarcia w sobie świadomości boskiej doskonałości naszego jestestwa, duszy… zgodnie z przekazem: „Królestwo Boże jest w was”.  Numerologia to tylko wiedza rozpostarta pomiędzy matematyką pitagorejczyków, filozofią i świadomością. To pradawna wiedza, która sama w sobie może być pomocnym narzędziem, ale narzędzie samo w sobie niczego nie czyni, tylko istota – człowiek wprawia narzędzie w ruch czyniąc nim dzieła zgodnie z własnym sumieniem i poczuciem smaku.

Wiedza może służyć mądrości, jeśli identyfikuję mądrość, jako umiejętność wyboru pomiędzy tym, co ważne i tym, co mniej ważne, tu wiedza może być podpowiedzią, jest jednak zawsze tylko narzędziem umysłu na usługach serca, i to SERCE jest jedynym właściwym dyspozytorem wszelkiej wiedzy, dostrzeganej z jakiegokolwiek, – czyli subiektywnego - osobistego kierunku postrzegania.

 

  • Zapraszamy tych, którzy są ciekawi własnego planu lekcji na to życie i wszystkich, którzy szukają kluczy do zrozumienia motywacji i aspiracji działania.
  • Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach warsztatowych
  • Nauczanie odbywa się w systemie zajęć weekendowych, kursanci pracują na własnej dacie urodzenia, omawiamy wszystkie programy uczestników po kolei, bowiem najłatwiej uczą się państwo na własnym przykładzie i dlatego, że najtrudniej jest samemu pracować dla siebie - dlatego na początku nauki, to ja pracuję dla Państwa.

 

Warsztaty weekendowe Numerologii Karmicznej składają  się z 8 części tematycznych:

1 Interpretacja wibracji Daty Urodzenia;

2 Interpretacja wibracji ImionNazwisk i tworzenie wspierających pseudonimów;

3 Interpretacja cykli dziewięcioletnich, kwadratów, triad numerologicznych i trójkątów;

4 Numerologia partnerska i Związków międzyludzkich; warsztaty o relacjach i interpretacji tego co nas łączy i po co się spotkaliśmy; medytacje transformujące.

5 indywidualne kody: Ustawienia  początkowe, plan duszy, energia odziedziczona: praojców i pramatek; Praca w Polu informacyjnym. 

6 Praca z wahadłem, tablice harmonizacji i praca w polu: Kody Reinkarnacji.

7 Karma Rodu  zapisana w nazwisku i dziedziczona przez pokolenia.

8 Interpretacja nazwy firm, odpowiednie dobieranie nazw, biznesowe daty rozpoczęcia działalności.

 

SAMODOSKONALENIE

przez wiedzę z numerologii karmicznej,

to indywidualna ścieżka samorozwoju,

powrotu świadomości do pierwotnej doskonałości naszego istnienia.

 

Od września w roku 2021/2022.

 

Dodatkowo: Warsztaty otwarte służą praktyce uczniów a nowym osobom pokazują czego mogą się dowiedzieć z własnej daty urodzenia, imion i nazwisk.

Warsztaty kończą się indywidualnym sprawdzianem nabytej wiedzy i umiejętności,

który upoważnia do dyplomu ukończenia kursu Numerologii Karmicznej według praktyki i dorobku Małgorzaty Brzozy.

Ceny warsztatów ustalane są na dany rok szkolny.

Uczniowie, którzy już ukończyli szkolenie i chcą powtórzyć praktykę, mogą to uczynić w Poznaniu i w Warszawie

w cenie 500 zł za powtarzany weekend w roku 2022/2023.

 

SZCZEGÓŁY WARSZTATÓW weekendowych:

Numerologia Karmiczna 

część 1,

Data Urodzenia jest mapą wcielenia, informacje podstawowe o dacie urodzenia i liczbach.  Zajęcia dla początkujących, praktyczne podstawy pracy z programem - portretem numerologicznym, który pozwala zapoznać się ze skutkami karmy osobistej i systemami nawykowej uwagi emocjonalnej na podstawie energii zapisanej w postaci daty urodzenia omówiona na datach urodzenia kursantów. Opis 3 cykli życia, i 4 warunków zewnętrznych, lekcji z ostatniego wcielenia przed aktualnym życiem. Omówienie wibracji dnia narodzin oraz głównego profilu osobowości, wibracji dziedziczonych karmicznie jako długi, jako wibracje mistrzowskie, opiekę sił wyższych i moc duchową. Omówienie wpływu 4 energii w ustawieniach początkowych dla każdego z uczestników.

Numerologia Karmiczna 

część 2 

Imiona i Nazwiska, kombinacja liter i pseudonimy, jest to omawianie ustawień początkowych w programach numerologicznych, nawyków karmicznych dziedziczonych i osobistych, praca z imionami i nazwiskami, zasady wybierania korzystnych kombinacji. Ustawiamy korzystne pseudonimy wspierające dla każdego kursanta. Uczymy się podstawowej budowa trójkąta marsyliańskiego, poznajemy triadę artystyczną. Uczymy się analizy imion i nazwisk, karmy osobistej, ustawienia korzystnej kombinacji, tego jak dobierać imiona i jak tworzyć wzmacniające pseudonimy. Uczymy się jak ustawiać podpisy korzystne dla uczestników warsztatów.

Numerologia Karmiczna

część 3 

Fale życia: Rok Osobisty (w/g Nataszy Czarmińskiej) i Cykl Możliwości (rok osobisty/numerologiczny w/g Gladys Lobos) to liczenie i omówienie fali życia na bazie dwóch cykli 9 -letnich do 85 roku życia, usystematyzowanie wzajemnych wpływów wibracji cyklu Osobistego i Cyklu Możliwości na siebie, sposoby rozbrajania nawyków na poziomie świadomości. Kwadraty i i triady omówione na podstawie przykładów wyszukanych wśród kursantów. Uczymy się rozumieć i uwalniać powtórkowe zdarzenia związane z systemem naszych przekierowań emocjonalnych poprzez współczesne przestawienie uwagi nawykowej.

Numerologia Karmiczna

część 4 

Numerologia Związków.

Warsztaty o relacjach międzyludzkich i ich sensie.  O znaczeniu emocji, uczuć i szacunku do inności poprzez jej zrozumienie. O sposobach komunikacji i ogromnym znaczeniu słów. O datach urodzenia i wpływie imion i nazwisk na nasze doświadczenia. Dla tych, którzy wiedzą, ze nie ma przypadków. Są tylko szczególne zbiegi okoliczności.

Jeśli chciałbyś wiedzieć po co spotkałeś konkretną osobę? Jakie są karmiczne przyczyny dla których się spotykamy? Czego ma nas nauczyć dana relacja? Jak odnaleźć w niej sens i odwagę życia? Na takie pytanie będziemy szukali odpowiedzi  poprzez numerologię karmiczną, ćwiczenia, medytacje  i procesy. Zapraszamy ludzi ciekawych i odważnych poszukujących zrozumienia i samorozwoju.

Warsztaty dla tych, którzy wiedzą, widzą, słyszą i czują więcej.

 

Numerologia Karmiczna

część 5

Historia Rodowa.

Ustawienia  początkowe i plan duszy na aktualne wcielenie. Powtórka wiedzy z poprzednich zajęć. Energia odziedziczona: praojców i pramatek praca w polu, do tej pracy potrzebujemy owoców ok 20 sztuk, które uczniowie muszą przynieść (np.: mandarynek, cebuli ziemniaków); Praca w Polu informacyjnym. Historia rodowa i tworzenie mapy zdarzeń.  

 

 

Numerologia Karmiczna

część 6

Kody Reinkarnacji: praca z wahadłem, każdy uczestnik otrzymuje skale do samodzielnej pracy. Praca w polu informacyjnym, ustawienia powracające do naszego wewnętrznego Światła, dobra, dobrobytu i rozwiązania aktualnej sytuacji, sprawy dla naszego dobra i dobra wszystkich, których ta sprawa dotyczy.  

 

Numerologia Karmiczna

część 7

Karma Rodu, wgląd w ustawienia karmy rodu dziedziczonej po przodkach i w brzmieniu nazwiska. Praca z drzewem karmicznym rodu pozwala zrozumieć konsekwencje czynów poprzednich pokoleń. Wdzięczność i przebaczenie jest główną energią przywracającą harmonię i boskie światło w strukturach DNA a także w wewnętrznych przekazach drzewa rodowego. Umysł, który rozumie przestaje podświadomie walczyć i łatwiej uruchamia pokój serca wraz z jego ogromnym dobroczynnym wpływem na krąg naszego pokolenia i na przyszłość naszych dzieci i ich dzieci. Szacunek i wdzięczność do ojców ojców i matek matek otwiera nam procesy harmonii i radosnej twórczości. tutaj możecie spotkać się z nawykowymi przekonaniami i uruchomić wewnętrzną wolność wyboru. Zapraszamy do wspólnej pracy w energii zrozumienia przez umysł i światłości serca.

Każdy uczestnik otrzymuje tablice pomocne w harmonizowaniu karmy rodu.

Numerologia Karmiczna

część 8 

Warsztaty Numerologiczne Biznesowe, to zajęcia uczące zasad numerologicznych w kształtowaniu korzystnych dla nas energii w doborze odpowiedniej nazwy i daty rozpoczęcia działalności firmy. Chodzi o to, aby wspierały one jej rozwój i możliwości zarabiania. Dzięki wiedzy numerologicznej przyglądamy się firmie w perspektywie osobistej pracy i karmy właściciela, co pozwala nam wspierać jego samorealizację. 
Zajmiemy się praktycznym omówieniem kilku nazw firm, jako przykładów ukształtowania energii firmy na sukces i dochodowość. Zajmiemy się mówieniem układów energii zyskownych na fali nazwy jak i na energiach trójkąta, oraz relacjami nazwy firmy i właściciela, a także określeniem przeznaczenia firmy.

Wiedza zdobyta na tych warsztatach pozwoli uczestnikom unikać ustawień z zagrożeniami strat finansowych, opóźnień w realizacji i konfliktów personalnych w energii firmowej. 
Zajmiemy się także relacją emocjonalną nas samych z przodkami odzwierciedlającą nasz kontakt z energią obfitości. Dla wsparcia naszych zasobów finansowych zajmiemy się także ćwiczeniami naszej osobistej relacji z energią pieniądza, bogactwa, drogocenności, złota i dostatku. 
Każdy uczestnik będzie potrzebował własnego - jednego banknotu do przeprowadzenia ćwiczeń i kilku monet. 
Doświadczenia stają się naszym osobistym przyjacielem - jeśli umiemy czerpać z nich siłę i spokój. A umiejętność czerpania siły i spokoju, każdy z nas może w sobie odkryć i wzmocnić. Narzędzia, które pozostaną w rękach uczestników tych warsztatów, na pewno dadzą im konkretne możliwości rozwijania własnej obfitości i wiedzę o tym jak nie szkodzić nazwą a wspierać przedsiębiorczość i działalność ku satysfakcjonującym nas dochodom.

 Celem warsztatów jest:

Wiedza, Samodoskonalenie; Samorozwój; Rozwój Duchowy,

Etyka Duchowa, Powrót do pierwotnej Doskonałej Matrycy Życia, Akceptacja i Rozkwitanie.

 ...

 

Warsztaty intensywne tygodniowe Numerologii Karmicznej - Samodoskonalenie:

Najczęściej odbywają się w lipcu i w styczniu w Gdyni:

https://madaryam.pl/

Tygodniowe szkolenie z Numerologii Karmicznej według Małgorzaty Brzoza, prowadzony przez autorkę.

Cz. 1 nauki obejmuje:

obliczeń programu życia na podstawie daty urodzenia;
podstawy znaczeń wibracji i interpretacji  3 cykli życia
obliczanie przejść pomiędzy cyklami;
obliczanie wibracji 4 warunków zewnętrznych wraz z ich rozszerzeniami;
interpretacja wibracji warunków;

umiejętność obliczeń i interpretacji zawartości imion i nazwisk;
obliczanie kombinacji wibracji liter i dobór odpowiedniej kombinacji dla konkretnej osoby;
praca z wahadełkiem;
zasady doboru odpowiedniego drugiego imienia dla dzieci;
dobór i konstrukcja odpowiedniego, czystego karmicznie pseudonimu wspierającego;
ustawienie podpisów odpowiednich dla danej osoby;


znajomość wibracji karmicznych: genezy doświadczeń ich konsekwencji i sposobu doświadczeń;
znajomość genezy karmicznej wibracji mistrzowskich, etyki mistrzowskiej i zasobów;
umiejętność obliczeń dwóch fal cykli dziewięcioletnich i ich interpretacja;
podstawy konstrukcji trójkąta marsyliańskiego i jego interpretacja mistrzowska i karmiczna.

Medytacje dynamiczne dobrane do potrzeb grupy.

Ps. Praca domowa w postaci książek do przeczytania  i filmów do obejrzenia integruje poziom świadomości grupy i jest potrzebna do samorozwoju, pozwala szerzej i pełniej korzystać z przekazywanych informacji. Jest konieczna dla pełnego zrozumienia wiedzy zawartej w szkoleniu.

 

Cz.2 dla grupy która chce kontynuować naukę w kolejnym terminie:

Powtórka z cz. 1.

Rozszerzenie wiedzy przez kolejne konkretne przykłady;
omówienie szczególnych przypadków traumatycznych ustawień początkowych i sposobu na inspirowanie do samorozwoju.

Praktyczne przykłady i omówienie ich indywidualnych sytuacji.

Rozszerzenie wiedzy o trójkątach. Kwadraty i triady w kwadratach oraz ich zasoby energetyczne.

Poznanie programu doświadczeń i zasobów w dacie urodzenia oraz zawartości imion i nazwisk, plus świadomość fali doświadczeń w cyklach dziewięcioletnich
jest podstawą wyjściową do doboru odpowiedniej nazwy firmy.
Na tej bazie uczymy się doboru odpowiedniej nazwy firmy dla konkretnych osób;
rozpoznajemy poziom bezpieczeństwa nazwy firmy na podstawie trójkątów i znajomości triad;
doboru odpowiedniej daty rozpoczęcia działalności albo dokonania zmiany w nazwie;
świadomość kto może wchodzić w spółki a kto nie może i kiedy;

Ustalanie korzystnej wibracji numeru lokalu mieszkalnego i biznesowego
oraz sposoby korekty słabych energetycznie numerów na korzystne.
Podstawowe zasady zdrowych wizytówek.

Karma nazwisk i rodów; powrót do pozytywnych zasobów rodowych;
głębokie medytacje z nawiązywaniem kontaktu z przodkami i zasobami rodowymi.
odczytywanie zasobów karmicznych osobistych i rodowych na podstawie daty urodzenia naszych ojców, matek, dziadków, babć , praprzodków, braci, sióstr, dzieci i wnuków.

Powtórka wiedzy z triad, zastosowanie matematyki wortexu  konstrukcji czystych kodów wspierających.

Medytacje dynamiczne, rozbrajające poziom świadomości ofiary i oprawcy;
medytacje procesowe i uwolnienia karmy rodowej dostosowane do potrzeb grupy.

 

...

 

DOBRA KARMA - KODY REINKARNACJI 

Praca w Polu Informacyjnym i Biała Magia Słowa.

Praca w POLU Informacyjnym, w potężnej bazie krystalicznej siatki pamięci jest na tych zajęciach odwrotna w działaniu niż praca w/g Berta Hellingera, bowiem

w tej pracy poszukujemy odnowienia, utrzymania i przywrócenia człowiekowi jego pierwotnej, naturalnej linii połączenia z jego OSOBISTYM ŹRÓDŁEM ŻYCIA.

Kierunek energii w tej pracy jest skierowany nie na przezywanie emocji ukrytych a na odnalezienie i odnowienie połączeń zasilających poprzez odpowiednio dobrane słowa i zwroty językowe, czyli klucze  Białej Magii Słowa.

OTWARTE dla wszystkich chętnych. Forma otwarta nie wymaga obecności na żadnych innych warsztatach. Każdy zainteresowany może wziąć w udział w zajęciach.

Poprzez relaksację i medytacje dynamiczne, możemy uruchomić procesy Światła, powrotu do energii Źródła Życia. 
Dostrzec to co w danym kodzie karmicznym jest najpiękniejsze i to co dzisiaj możesz na bazie swojego doświadczenia rozwijać.
Konstelacje rodzinne w kręgu pokoju (nie Hellingera) dają możliwość akceptacji i uznania z pola informacji.
Przez doświadczenie możemy przejść na poziomie materii, umysłu albo ducha. Możemy zintegrować te poziomy pamięci. 
Możemy odzyskać spokój w doświadczeniu, które już minęło i jest teraz i dzieje się w tobie nadal. 
Możemy poprzez zrozumienie, pokierować swoją uwagą i uwolnić oddech. Przeżyć wspomnienia w akceptacji siebie samego. 


Praca w POLU informacyjnym:

 

OTWARTE dla wszystkich chętnych. Forma otwarta nie wymaga obecności na żadnych innych warsztatach. Każdy zainteresowany może wziąć w udział w zajęciach.

Poprzez pojawiające się Kody Reinkarnacji Rodowej, które wpływają na nasze codzienne zachowania i wybory, możemy dokonać uzdrowienia energetycznego. 

Człowiek posiada trzy systemy dziedziczenia informacji, nawyków i schematów zachowania. 
Każdy z nich wpływa na pozostałe. Proszę o przyniesienie na warsztaty jako pomoce przynajmniej ok 20 owoców: mandarynki, mogą być także ziemniaki albo cebule. 

Kody Reinkarnacji Planetarnej;  Wędrówka dusz i ich wzajemne konsekwencje.

Oddech oto nasze doskonałe narzędzie do uwolnienia się z zapisów emocjonalnych z poprzednich inkarnacji. Poprzez wybaczenie i prośbę o wybaczenie oraz czerwony oddech możemy szybko przywrócić proces samoregeneracji, zdrowia i dobrobytu.

Kody Reinkarnacji Poza planetarne Ustawienia pamięci uczestników na skali galaktyki, wielu galaktyk, kosmosu i szerszej.         

Procesy w dziedziczeniu z poprzednich inkarnacji poza planetarnych. Tworzenie dostępu do energii życia w naszej fraktalnej energii nawyków z poprzednich inkarnacji. 
Konstelacje w których możemy przywracać miłość i przepływ energii życia do schematów naszego postrzegania świata i siebie poprzez nakładanie nawyków z różnych planet i cywilizacji.

 

 

  

NAUKA jest nieustannym procesem życia, samo uczeniem się przez doświadczanie.

Przyswajanie informacji, które zmieniają i transformują obecny stan świadomości na wyższy to jedno z naszych narzędzi do odkrywania siebie samego.

Transformacja wewnętrzna, powoduje emanację na zewnątrz i zgodnie z Prawem Przyciągania tworzy rzeczywistość odpowiednio dostosowaną do nas.

Zdobywanie praktyki,  jest bezcenne. 

 

Jesteśmy istotami informacyjnymi i świetlistymi.
Dlatego możemy świadomie tworzyć informacje wzmacniające nasz pierwotny doskonały wewnętrzny wzorzec rozkwitania. Posiadamy naturalne systemy regeneracji światła i informacji. Posiadamy system samo - regeneracji. Posiadamy zdolności komunikacji. Pieśń duszy płynie w każdej komórce naszego ciała poprzez wszystkie wcielenia. Jest ona ogromną mocą dla każdego z nas. Zdrowe ciało i umysł pozwalają duszy na maksymalną radość z procesu życia. Woda i dieta przekazują informacje, myśli i słowa przekazują informacje, działanie nasze przekazuje informacje. Wszystkie te mechanizmy ulegają modulacji myślą, słowem i uczynkiem - kodem kinetycznym. Poprzez odnalezienie i uruchomienie w sobie pieśni duszy wyzwalamy się z cudzych schematów myślenia, mówienia i działania aby odzyskać pierwotną osobistą radość ze swojego życia. Umiejętności komunikacji z samym sobą wpływają bezpośrednio na osobiste dokonania człowieka.

Reinkarnacja wiedzie nas ścieżkami poprzez różne role w Rodzie i na Planecie, możemy poprzez energię akceptacji życia i roli oraz Miłości do Siebie w każdej z tych roli wyjść punktowo z nawyków i schematów powtarzanych przez wieki. Te warsztaty ustawiają dla każdego uczestnika możliwość wyjścia z jakiegoś schematu. Każdy może ustawić jeden swój temat w ciągu tych dwu dni. Pamiętajmy też o tym że nie ma przypadków, grupa schodzi się zawsze w jakimś celu. Temat osoby obok jest też moim tematem, może mam w swoich przekonaniach nawykowych 30 % a może 60 % z czyjegoś ustawienia dojścia do pierwotnej doskonałej matrycy życia, a każde nawet kilka procent przywróconej Światłości jest już moje dobro samo-rozkwitające we mnie i dla mich bliskich. Ustawiamy sobie powrót do praw naturalnych i doskonałości boskiej w nas samych. Zapraszamy osoby gotowe do tej pracy. Preferujemy grupy maksymalnie 12 osobowe.

Ustawienia w radości i ku odblokowaniu osobistego połączenia ze swoim Źródłem Życia.  Poproszę o luźny strój ze względu na ćwiczenia rozwoju komunikacji werbalnej i mowy ciała.  Energia układu solarnego w którym żyjemy ma odzwierciedlenie w naszych sposobach działania. 

Energia dziedziczenia płynie przez pokolenia i tworzy ich nawykowe formy przekazu. Nasze osobiste drzewo rodu jest drogocennym skarbem i podstawowym zasilaniem poczucia osobistej mocy twórczej.

Energia serca zawsze posiada pamięć absolutnej formy świetlistej doskonałości. Energia Serca łączy pamięć rodu (czyli dziedzictwo ciała i emocji) z energią osobistą duszy. Możemy bez ograniczeń emitować światło, pobierać światło i tworzyć światło. Oto jest drogocenna zdolność każdego serca, pokolenia i dziecka w rodzie. Konstelacje relacji karmicznych w skali naszego układu planetarnego, Solarnego przywracają Światło zrozumienia procesów Życia w Sercu człowieka.

 

 

Dziedziczymy dorobek rodu po przodkach. Genetyka.

Dziedziczymy przekonania i nawyki oraz schematy zachowań po ludziach, którzy towarzyszyli nam w dzieciństwie. Emocje.

Dziedziczymy własny dorobek duszy i umysłu z doświadczeń w tym życiu i poprzednich inkarnacji na planecie Ziemia i innych planetach. Myśli.

Kody Reinkarnacji to praca dynamiczna; podobnie jak ustawienia systemowe ale o innym charakterze: poprzez ustawienie widzimy kody reinkarnacji w naszej rodzinie i w naszym życiu.

Biała magia jest potęgą energii serca, którą każdy z nas może wykorzystać.

Od świadomości, że istnieje ogromna krystaliczna siatka informacji i osobista matryca pamięci i że korzystamy z niej na zasadzie nawyków i schematów (tak jak korzystamy z programów komputerowych) rozpoczyna się możliwość uzdrowienia siebie z cudzych nawyków i powrotu do dziecięcej formy radości z życia. 

Człowiek jest Istotą informacyjną. Reaguje intensywnie na emocje. Wykorzystując to, że jesteśmy zbudowania w dużej mierze z wody i podlegamy krystalizacji informacji ( Masaru Emoto ) możemy poprzez Kody Reinkarnacji - intensywne pola Osobistych Doświadczeń ustawić w przestrzeni ścieżkę dostępu do Pra Źródła naszego Życia, do Pra Źródła naszej Mocy. To nie są ustawienia w/g B. Hellingera - Kody Reinkarnacji mogą dotyczyć dusz, które wcieliły się kilka razy w jednym rodzie, acz na tym weekendzie będziemy się poruszać po polach pamięci z inkarnacji na całej tej planecie, ku uwolnieniu z nawyków i schematów karmicznych, ku odzyskiwaniu Mocy w Swoim Życiu. Zapraszamy na ustawienia karmiczne osoby gotowe na Miłość w Sercu i na Prawo wybaczenia.

Wibracje: drżenie życia, bowiem właśnie teraz nasz osobisty taniec fotonów i tachionów  ruch dźwięku tworzy naszą matrycę doświadczeń. Tworzenie w grupie daje wzrost efektu, poprzez energie wspierające i poprzez dynamikę wizualizacji.

Poprzez świadome używanie dźwięku, słów i gestów możemy stać się Tkaczami Pieśni czyli Architektami Zdarzeń. Tkanie dźwiękiem w świecie materii jest o wiele szybsze i skuteczniejsze niż słowem mówionym. Skupienie skutecznej modlitwy dźwiękiem: np.: mantry, pieśni pochwalnej, hymnu itp. Przyśpiesza procesy twórcze, które są jej intencją. Wszystko co działa z poziomu kosmicznej mądrości, może przybrać obrót zdarzeń najlepszy dla nas.

Wszystko co płynie z Serca w szacunku do życia, jest miłowaniem. Jest to najwyższy wibracyjnie proces: „Kochać kogoś, to znaczy być tak obecnym w Jego życiu aby dzięki temu mógł on się stać najpiękniejszą wersją siebie samego.

Umysł jest jak powierzchnia jeziora, jego stan skupienia tworzy dynamikę doświadczeń. Wzburzony umysł uderza w rzeczy widzenie niczym fala wzburzonej wody; spokojny umysł łagodnie obmywa rzeczy widzenie. Wszystko dzieje się teraz, Ja Jestem więc twórcą tego co się dzieje, jako własny strażnik mojej wibracji w sercu i umyśle. Mogę świadomie wybierać wibracją mojego życia nawet jeśli jest ona naznaczona wpływem wielu różnych zapisów w pamięci rodu, planety, galaktyki czy kosmosu. Ja mogę ją przywrócić do pierwotnej matrycy doskonałości życia i uruchomić (a nawet ustanowić) ten proces w przestrzeni materialnej. Wewnętrzna uwaga i pozycja obserwatora jest kluczem do wewnętrznego pokoju. Ustanawianie świadka o najwyższej pozycji dla danego procesu warunkuje jego rezultat.

Ciało jest świątynią ducha; jest doskonałym instrumentem do życia na poziomie materii dla duszy; jest biblioteką informacji rodowych, nadajnikiem i odbiornikiem pól informacyjnych. Natychmiast reaguje na zapisy w polu informacyjnym. Odżywianie to zdrowie: Czy mój organizm tego potrzebuje? Czy dla mojego organizmu to jest dobre? Możemy to zawsze sprawdzić poprzez testy kinezy ciała.

 

 

* WIEDZA * SAMOROZWÓJ * ROZWÓJ DUCHOWY

 

 

 …

Foton (gr. φῶς – światło, w dopełniaczu – φωτός, nazwa stworzona przez Gilberta N. Lewisa[1]) – cząstka elementarna z grupy bozonów, będąca nośnikiem oddziaływań elektromagnetycznych (bozon cechowania). Nie posiada ładunku elektrycznego ani momentu magnetycznego, jego masa spoczynkowa jest zerowa (m0 = 0), a liczba spinowa s ma wartość 1. Fotony są nośnikami oddziaływań elektromagnetycznych, więc są bozonami cechowania. Wykazuje dualizm korpuskularno-falowy, więc równocześnie ma cechy cząstki i fali elektromagnetycznej.

W fizyce foton jest kwantem pola elektromagnetycznego, np. światła widzialnego, W mechanice kwantowej pole elektromagnetyczne zachowuje się jak zbiór cząstek (fotonów). Z kwantowego punktu widzenia światło jest dużym strumieniem fotonów. Bardzo czułe instrumenty optyczne potrafią rejestrować pojedyncze fotony.

Tachion: cząstka elementarna, która porusza się z prędkością większą niż prędkość światła w próżni nadano nazwę tachionCząstki takie również nie mogłyby przekraczać prędkości światła, lecz byłyby zawsze od niego szybsze. Niemiecki naukowiec Dawid Wagner zasłynął jako twórca nauki o Energii Tachionu oraz prekursor procesu tachionizacji. Zabiegi kryształami Tachyonu zostały opracowane przez dr Segu Krishnę Ramesha- hinduskiego chirurga-ortopedę-traumatologa, mistrza Reiki, bliskiego współpracownika Dawida Wagnera.

Zapraszam do wielkiej przygody
aktywnego odzyskiwania

naturalnego, wewnętrznego Światła Życia

w Sercu Człowieka.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.