Roczna szkoła Numerologii Karmicznej - Gdynia, Roczne warsztaty - Numerologii Karmicznej Kody Reinkarnacji - Poznań, warsztaty wyjazdowe - Stronie Śląskie lipiec 2024.

To co najlepsze

jest w nas samych

i każdy ma prawo wiedzieć co to jest. 

Jest to zapisane w naszej dacie urodzenia.

Zasoby talentów i zdolności nie są nieznane, są do poznania,

 

numerologia służy poznaniu siebie samego przez zrozumienie.

Poprzez akceptację inności ludzi wokół, wiedza numerologiczna

staje się narzędziem Duchowej Transformacji. 

SAMODOSKONALENIEM.

 

 

Roczna szkoła Numerologii Karmicznej Uczelnia Świadomego Terapeuty UST 38. Gdynia.

 

Zgłoszenia, zapisy i szczegółowe informacje w UST 38

https://szkolaterapeutow.pl/terapeuta-numerologii-karmicznej/

https://www.facebook.com/uczelniaswiadomegoterapeuty38/?locale=pl_PL 

 

Uczy interpretacji indywidualnej numerologicznej Drogi Życia, jej ustawień początkowych, dat przemiany, wibracji cykli,

pozostawia wiedzę umożliwiająca dokonanie interpretacji Drogi Życia, na podstawie faktycznej daty urodzenia. Każdy uczeń, który ukończy kurs potrafi poprzez analizę rozpoznać najistotniejsze powołania w życiu analizowanej osoby, jej talenty, wyzwania i ustawić korzystny podpis.

Uczymy się rozpoznawać schematy, które jak drogowskazy prowadzą nas do otwarcia w sobie świadomości boskiej doskonałości naszego jestestwa, duszy… zgodnie z przekazem: „Królestwo Boże jest w was”.  Numerologia to tylko wiedza rozpostarta pomiędzy matematyką pitagorejczyków, filozofią i świadomością. To pradawna wiedza, która sama w sobie może być pomocnym narzędziem, ale narzędzie samo w sobie niczego nie czyni, tylko istota – człowiek wprawia narzędzie w ruch czyniąc nim dzieła zgodnie z własnym sumieniem i poczuciem smaku.

Wiedza może służyć mądrości, jeśli identyfikuję mądrość, jako umiejętność wyboru pomiędzy tym, co ważne i tym, co mniej ważne, tu wiedza może być podpowiedzią, jest jednak zawsze tylko narzędziem umysłu na usługach serca, i to SERCE jest jedynym właściwym dyspozytorem wszelkiej wiedzy, dostrzeganej z jakiegokolwiek, – czyli subiektywnego - osobistego kierunku postrzegania.

Zapraszamy tych, którzy są ciekawi własnego planu lekcji na to życie i wszystkich, którzy szukają kluczy do zrozumienia motywacji i aspiracji działania.

 • Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach warsztatowych
 • Nauczanie odbywa się w systemie zajęć weekendowych, kursanci pracują na własnej dacie urodzenia, omawiamy wszystkie programy uczestników po kolei, bowiem najłatwiej uczą się państwo na własnym przykładzie i dlatego, że najtrudniej jest samemu pracować dla siebie - dlatego na początku nauki, to ja pracuję dla Państwa.

Roczna szkoła, kurs Numerologii Karmicznej w praktyce,

uczy jak w odczytywać datę urodzenia, imiona nazwiska, nazwy firm.

Elitarna i praktyczna nauka jak być terapeutą numerologiem.

Ponad 30 lat praktyki nauczyciela.

 • Osiem spotkań weekendowych plus jeden weekend praktyki i pięciodniowe warsztaty zakończone egzaminem i dyplomem terapeuta numerolog.

 • Wiedza numerologiczna w praktyce.

 • Uczymy się na własnych data urodzenia i danych.

 • Medytacje, ćwiczenia duchowe, praca w Polu informacyjnym, praca z wahadłem.

 • Samorozwój.

W odróżnieniu od kursów online, interakcja w grupie, wspólne medytacje, odczytywanie własnych dat urodzenia, praca z wahadłem, praca w polu informacyjnym i praca z emocjami dają potężną szansę na własny rozwój. Warsztaty tworzą Samorozwój. Uczą wiedzy, etyki, świadomości słowa i energii. Rozwijają w nas to co w każdym z uczestników jest najlepsze. Ponieważ uczymy się na podstawie dat urodzenia uczestników, każdy uczeń wyostrza wtedy swój stan zainteresowania, skupienia i zapamiętywania. Personalizacja nauki pozwala osiągną maksymalne przyswajanie jakości. Każdy uczeń otrzymuje zadanie domowe: listę książek właściwych dla siebie do rozwoju, filmów do obejrzenia, inspiracji do samodocenienia i samoakceptacji. Aby skorzystać z wiedzy numerologicznej należy odczuwać potrzebę rozwoju, ciekawość ludzi i pasję do poznawania siebie samego. Zapraszamy osoby gotowe na odkrywanie własnej karmy i pracę z nią.

Kurs Numerologii Karmicznej, poprzez zrozumienie przepływu energii w konstrukcji osobowości, daje narzędzia do zrozumienia bliskich, ich nawyków i potrzeb, talentów i schematów komunikacji. Daje narzędzia do zrozumienia współpracowników. Uczniowie uczą się odczytywania informacji na bazie daty urodzenia, imion i nazwisk na swoich przykładach. Poprzez poznanie, interpretację i rozrysowanie zawartości imion i nazwisk mogą zrozumieć wpływ Liczby Duszy, Liczby Realizacji zewnętrznej i Celów, które każdy z nas posiada. Znajomość zasad i odpowiedniego doboru imion do posiadanej daty urodzenia i nazwiska, pozwala uczniom nauczyć się jakimi zasadami kieruje się dobry, czysty karmicznie pseudonim wspierający. Uczymy się konstruować pseudonimy wspierające i korzystne podpisy, rozumieć ustawienia karmiczne w trójkątach. Praktyka, daje bezcenne lekcje. Poznajemy karmę osobistą i rodową. Każde spotkanie to wzajemna nauka i rozwój. Podnoszenie własnych wibracji poprzez medytacje i ćwiczenia. Osoby gotowe na świadomy Samorozwój zapraszamy na warsztaty. Ten cykl szkoleniowy trwa 8 miesięcy, jeden weekend w miesiącu.

Kurs Numerologii Karmicznej, rozwija świadomość wibracji w nas samych. Na początku z poziomu umysłu, który w praktykowaniu doceniania ludzi, takimi jacy są, łączymy z poziomem emocji i sercem. Nasza grupa warsztatowa to rodzina dusz. Kosmos splata nasze ścieżki dla jakiegoś celu. Spotykamy się dla naszego wyższego dobra, ewoluujemy, rozwijamy się i wznosimy poprzez naukę, medytacje, duchowe ćwiczenia i wędrówki. Przez ćwiczenia na praktycznych przykładach, które pochodzą od uczestników, uczniowie zdobywają bezcenne doświadczenie. Cały proces szkolenia kształtuje w nas postawę wznoszącej się etyki, zgodnej z prawem naturalnym. Numerologia jest narzędziem, które startuje z poziomu rozumu i przez zrozumienie inności buduje w nas zdolność do akceptacji siebie i innych takimi jakimi jesteśmy. Numerologia pomaga nam ostudzić umysł, obserwować emocje, otworzyć skrzydła duszy i uleczyć rany serca. Na taką podróż w głąb siebie zapraszamy chętnych na warsztaty.

Numerologia Karmiczna w praktyce. Samorozwój. Narzędzie do zrozumienia bliskich, współpracowników i znajomych.

Numerologia Karmiczna wyraża szacunek do życia i samoświadomość.

Na warsztatach będziemy poznawali numerologię pitagorejską od podstaw. Przez poznanie wibracji własnej daty urodzenia, zapisanych w niej koniecznych doświadczeń i kodów karmicznych. Poznamy swoje talenty, sposoby komunikacji, nawykowe systemy zachowań i sposoby do zmiany ich tak, aby każdy z nas mógł, we własnym tempie stawać się przez Miłość najpiękniejszą wersją Samego Siebie.

Na wszystkich płaszczyznach poznania, przez rozum, emocje i ducha, nasze serce, ciało i dusza integrują w trakcie tej nauki swoje dawne połączenia. Rozświetlamy nasze 12 helis DNA , naszą osobistą bibliotekę i przemieszczamy się po krystalicznej siatce pamięci, która jest biblioteką uniwersum i na miarę naszych możliwości powracamy do boskiej matrycy naszego doskonałego istnienia. Numerologia Karmiczna przez zrozumienie inności, uwarunkowań społecznych, emocjonalnych i karmicznych będzie rozwijała naszą zdolność do akceptacji drugiego człowieka i istnienia takim jakim ono jest. Przez praktykę w liczeniu i interpretacji uczniowie nabywają płynności w technice numerologicznej interpretacji. Przez medytacje dynamiczne i pracę w polu informacyjnym, rozwijamy proces samodoskonalenia i osobistą Moc Duchową. Warsztaty zawierają w praktyce tematy:

 • Numerologia daty urodzenia.

 • Numerologia imion i nazwisk.

 • Numerologia, kody reinkarnacji. Klucz do poprzednich wcieleń.

 • Numerologia związków.

 • Numerologia własnej karmy.

 • Numerologia karmy rodu.

 • Numerologia cykliczności w życiu.

 • Numerologia biznesu.

Numerologia, której będą się uczyć uczniowie na tym warsztacie, pozwala na wyliczenie i interpretację konstrukcji osobowości, cykli i warunków w życiu, przejść z dokładnymi datami, lat doskonałych dla nowości lub odpoczynku i takich, w których możemy spotkać zagrożenia. Dobrej nazwy dla firmy, dobrych dat do rozpoczęcia działalności, do zawierania ślubów, planowania wyjazdów albo przeprowadzek. Ustawić korzystne wibracje dla naszych domów. Wybrać korzystną tablicę rejestracyjną albo dobry numer telefonu.

Warsztaty dają możliwość poznanie osobistego planu kształcenia w aktualnym wcieleniu w zakresie rozwijanych zdolności i w zakresie ustawień karmicznych. Numerologia pomaga i daje narzędzia do osobistej transformacji karmy ku wyjściu z jej nawyków i jej naturalizacji. Sposób nauczania prowadzi uczestników ścieżką przekształcenia świadomości i nazwania tego co jest możliwe do uzdrowienia na planie duchowym, dla naszego wspólnego dobra, zdrowia, dobrobytu i wzrostu. w osobistym procesie powrotu do naszej naturalnej Mocy.

Abyśmy mogli wziąć udział w transformującym tańcu uzdrawiania naszych emocji, przekonań, oczekiwań, nawyków i osiągnąć wewnętrzną i zewnętrzną transformację. Aby każdy z nas mógł osiągnąć i rozwinąć praktykę w rozumieniu drugiego człowieka takim jakim on jest. Abyśmy wspólnie jako grupa, która się spotkała, Rodzina Dusz odkryli nasze najlepsze strony i uwolnili się od naszych najgłębszych cieni, akceptując w sobie dążenie do równowagi. Na taką odważną, wewnętrzną podróż poprzez samoświadomość do samorozwoju możemy zaprosić uczestników tych warsztatów.

Samorozwój jest naturalny.

Tematy kolejnych zjazdów:

 1. Interpretacja wibracji Daty Urodzenia;

 2. Interpretacja wibracji ImionNazwisk i tworzenie wspierających pseudonimów;

 3. Interpretacja cykli dziewięcioletnich, kwadratów, triad numerologicznych i trójkątów;

 4. Numerologia partnerska i Związków międzyludzkich; warsztaty o relacjach i interpretacji tego co nas łączy i po co się spotkaliśmy; medytacje transformujące.

 5. Historia Rodowa. Indywidualne kody: Ustawienia  początkowe, plan duszy, energia odziedziczona: praojców i pramatek. 

 6. Praca z wahadłem, tablice harmonizacji i praca w polu Kody Reinkarnacji.

 7. Karma Rodu  zapisana w nazwisku i dziedziczona przez pokolenia.

 8. Interpretacja nazwy firm, odpowiednie dobieranie nazw, biznesowe daty rozpoczęcia działalności.

 9.  Weekend  praktyki relacji z klientem.

 10. Pięciodniowe warsztaty numerologii w praktyce z klientem (Małgorzata Brzoza) i nauki komunikacji z Agnieszką Kowalewską.

  

 

NUMEROLOIA KARMICZNA - KODY REINKARNACJI - roczne warsztaty przemiany duchowej.

 
 Małgorzata Brzoza - autorskie warsztaty Samorozwoju i Przemiany;

pełne transformacji przez Numerologię Karmiczną, duchową Pracę w POLU i Białą Magię Słowa.

Człowiek jest istotą informacyjną i bierze nieustannie udział w przepływie informacji

w polu swojego serca, w rdzeniu swojej duszy i w Rzece Życia.

"Moment mocy jest teraz" - teraz tworzysz Dobrą Karmę. 

 

 https://joga-yam.pl/studio/10-lecie-szkoly/

Zapisy w Studio Jogi YAM w Poznaniu: 

https://www.facebook.com/JogaYam/?_rdc=1&_rdr

 

     Warsztaty posiadają formę otwartą możesz zapisać się na cały cykl (w atrakcyjnej cenie) albo skorzystać z zajęć jednorazowo.

Nauka samorozwoju i numerologii karmicznej: 

 • Numerologia daty urodzenia.

 • Numerologia imion i nazwisk.

 • Numerologia, kody reinkarnacji. Klucz do poprzednich wcieleń.

 • Numerologia związków.

 • Numerologia własnej karmy.

 • Numerologia karmy rodu.

 • Numerologia cykliczności w życiu.

 • Numerologia biznesu.

Poprzez relaksację i medytacje dynamiczne, możemy uruchomić procesy Światła, powrotu do energii Pra Źródła Życia. 
Dostrzec to co w danym kodzie karmicznym jest najpiękniejsze i to co dzisiaj możesz na bazie swojego doświadczenia rozwijać.
Przez doświadczenie możemy przejść na poziomie materii, umysłu albo ducha. Możemy zintegrować te poziomy pamięci. 
Możemy odzyskać spokój w doświadczeniu, które już minęło i jest teraz i dzieje się w tobie nadal. "Moment mocy jest teraz" - "Wszystko, wszędzie, na raz".
Możemy poprzez zrozumienie, pokierować swoją uwagą i uwolnić się od ograniczeń przez 
oddech. Przeżyć wspomnienia w akceptacji siebie samego, pójść do przodu.

Kody Reinkarnacji wpływają na nasze codzienne zachowania i wybory, Genetyka Emocje Myśli to składowe życia. 

Człowiek posiada trzy systemy dziedziczenia informacji, nawyków i schematów zachowania. 
Każdy z nich wpływa na pozostałe.

Dziedziczymy dorobek rodu po przodkach. Genetyka.

Dziedziczymy przekonania i nawyki oraz schematy zachowań po ludziach, którzy towarzyszyli nam w dzieciństwie. Emocje.

Dziedziczymy własny dorobek duszy i umysłu z doświadczeń w tym życiu i poprzednich inkarnacji na planecie Ziemia i innych planetach. Pamięć krystalicznej siatki fotonowej.

Przez wiedzę numerologiczną i Duchową Pracę w Polu dokonujemy kwantowej przemiany i samorozwoju. Uzdrowienia, uwolnienia i odnowy z pierwotną doskonalą matrycą życia, przywracamy połączenia z naszym Osobistym Pra-źródłem Mocy.

Kody Reinkarnacji to praca dynamiczna; podobnie jak ustawienia systemowe ale o innym charakterze: poprzez ustawienie widzimy kody reinkarnacji w naszej rodzinie i w naszym życiu, wspaniałość i dorobek przodków i powracamy do doceniania swojego życia.

 

Osobistą formę praktyki dostosowujemy do potrzeb uczestników.

Lista głównych tematów przemiany:

* Droga i Rzeka Życia.

* Karma Rodowa.

* Przepływ bogactwa.

* Rodzina fizyczna i duchowa.

* Wdzięczność narzędzie rozpuszczające blokady.

* Wybaczenie narzędzie uwolnienia z roli sprawcy oprawcy i ofiary.

* Pierwotna Matryca Boskiej Doskonałości od początku Istnienia.

* Słowa klucze, Słowa Mocy dokonujące transformacji. 

* Wyższa świadomość duchowa na planie reinkarnacji i życia teraz.

 

Poprzez relaksację i medytacje dynamiczne, możemy uruchomić procesy Światła, powrotu do energii Źródła Życia. 
Dostrzec to co w danym kodzie karmicznym jest najpiękniejsze i to co dzisiaj możesz na bazie swojego doświadczenia rozwijać.

Przez doświadczenie możemy przejść na poziomie materii, umysłu albo ducha. Możemy zintegrować te poziomy pamięci. 
Możemy odzyskać spokój w doświadczeniu, które już minęło i jest teraz i dzieje się w tobie nadal. 
Możemy poprzez zrozumienie, pokierować swoją uwagą i uwolnić oddech. Przeżyć wspomnienia w akceptacji siebie samego.

 

 

 Warsztaty wyjazdowe Dobra Karma i Kody Reinkarnacji 

 

 

Praca w POLU informacyjnym:
Dobra Karma, Kody Reinkarnacji i Numerologia Karmiczna. Codzienna poranna joga dla wszystkich i codzienne wieczorne koncerty gongów i mis. O ile pogoda pozwoli pracujemy na łące. Pracujemy z widokiem na morze i las, pomiędzy ziemią i niebem, spacerkiem do plaży i morskiej magii wody. 

Warsztaty duchowej Pracy w POLU informacyjnym, ustawienia karmiczne i rodowe powrót do przepływu energii wsparcia i dostępu do zasobów duszy i rodowego dorobku. Tworzenie w czasie rzeczywistym Dobrej Karmy. 

Zajęcia wakacyjne z elementami Numerologii Karmicznej.

Ustawiamy dostęp do rozwiązań życiowych spraw po liniach światła.

Warsztaty kończymy malowaniem Osobistych Strażników Runicznych.

 

Miejsce GĄSKI "Makarena"
Kontakt i zapisy Joanna Brudzińska
Studio Jogi Yam
tel. 797 130 616
www.joga-yam.pl

  

NAUKA jest nieustannym procesem życia, samo uczeniem się przez doświadczanie.

Przyswajanie informacji, które zmieniają i transformują obecny stan świadomości na wyższy to jedno z naszych narzędzi do odkrywania siebie samego.

Transformacja wewnętrzna, powoduje emanację na zewnątrz i zgodnie z Prawem Przyciągania tworzy rzeczywistość odpowiednio dostosowaną do nas.

Zdobywanie praktyki,  jest bezcenne. 

 

 

Jesteśmy istotami informacyjnymi i świetlistymi.
Dlatego możemy świadomie tworzyć informacje wzmacniające nasz pierwotny doskonały wewnętrzny wzorzec rozkwitania. Posiadamy naturalne systemy regeneracji światła i informacji. Posiadamy system samo - regeneracji. Posiadamy zdolności komunikacji. Pieśń duszy płynie w każdej komórce naszego ciała poprzez wszystkie wcielenia. Jest ona ogromną mocą dla każdego z nas. Zdrowe ciało i umysł pozwalają duszy na maksymalną radość z procesu życia. Woda i dieta przekazują informacje, myśli i słowa przekazują informacje, działanie nasze przekazuje informacje. Wszystkie te mechanizmy ulegają modulacji myślą, słowem i uczynkiem - kodem kinetycznym. Poprzez odnalezienie i uruchomienie w sobie pieśni duszy wyzwalamy się z cudzych schematów myślenia, mówienia i działania aby odzyskać pierwotną osobistą radość ze swojego życia. Umiejętności komunikacji z samym sobą wpływają bezpośrednio na osobiste dokonania człowieka.

Reinkarnacja wiedzie nas ścieżkami poprzez różne role w Rodzie i na Planecie, możemy poprzez energię akceptacji życia i roli oraz Miłości do Siebie w każdej z tych roli wyjść punktowo z nawyków i schematów powtarzanych przez wieki. Te warsztaty ustawiają dla każdego uczestnika możliwość wyjścia z jakiegoś schematu. Każdy może ustawić jeden swój temat w ciągu tych dwu dni. Pamiętajmy też o tym że nie ma przypadków, grupa schodzi się zawsze w jakimś celu. Temat osoby obok jest też moim tematem, może mam w swoich przekonaniach nawykowych 30 % a może 60 % z czyjegoś ustawienia dojścia do pierwotnej doskonałej matrycy życia, a każde nawet kilka procent przywróconej Światłości jest już moje dobro samo-rozkwitające we mnie i dla mich bliskich. Ustawiamy sobie powrót do praw naturalnych i doskonałości boskiej w nas samych. Zapraszamy osoby gotowe do tej pracy. Preferujemy grupy maksymalnie 12 osobowe.

Ustawienia w radości i ku odblokowaniu osobistego połączenia ze swoim Źródłem Życia.  Poproszę o luźny strój ze względu na ćwiczenia rozwoju komunikacji werbalnej i mowy ciała.  Energia układu solarnego w którym żyjemy ma odzwierciedlenie w naszych sposobach działania. 

Energia dziedziczenia płynie przez pokolenia i tworzy ich nawykowe formy przekazu. Nasze osobiste drzewo rodu jest drogocennym skarbem i podstawowym zasilaniem poczucia osobistej mocy twórczej.

Energia serca zawsze posiada pamięć absolutnej formy świetlistej doskonałości. Energia Serca łączy pamięć rodu (czyli dziedzictwo ciała i emocji) z energią osobistą duszy. Możemy bez ograniczeń emitować światło, pobierać światło i tworzyć światło. Oto jest drogocenna zdolność każdego serca, pokolenia i dziecka w rodzie. Konstelacje relacji karmicznych w skali naszego układu planetarnego, Solarnego przywracają Światło zrozumienia procesów Życia w Sercu człowieka.

 

 

Dziedziczymy dorobek rodu po przodkach. Genetyka.

Dziedziczymy przekonania i nawyki oraz schematy zachowań po ludziach, którzy towarzyszyli nam w dzieciństwie. Emocje.

Dziedziczymy własny dorobek duszy i umysłu z doświadczeń w tym życiu i poprzednich inkarnacji na planecie Ziemia i innych planetach. Myśli.

Kody Reinkarnacji to praca dynamiczna; podobnie jak ustawienia systemowe ale o innym charakterze: poprzez ustawienie widzimy kody reinkarnacji w naszej rodzinie i w naszym życiu.

Biała magia jest potęgą energii serca, którą każdy z nas może wykorzystać.

Od świadomości, że istnieje ogromna krystaliczna siatka informacji i osobista matryca pamięci i że korzystamy z niej na zasadzie nawyków i schematów (tak jak korzystamy z programów komputerowych) rozpoczyna się możliwość uzdrowienia siebie z cudzych nawyków i powrotu do dziecięcej formy radości z życia. 

Człowiek jest Istotą informacyjną. Reaguje intensywnie na emocje. Wykorzystując to, że jesteśmy zbudowania w dużej mierze z wody i podlegamy krystalizacji informacji ( Masaru Emoto ) możemy poprzez Kody Reinkarnacji - intensywne pola Osobistych Doświadczeń ustawić w przestrzeni ścieżkę dostępu do Pra Źródła naszego Życia, do Pra Źródła naszej Mocy. To nie są ustawienia w/g B. Hellingera - Kody Reinkarnacji mogą dotyczyć dusz, które wcieliły się kilka razy w jednym rodzie, acz na tym weekendzie będziemy się poruszać po polach pamięci z inkarnacji na całej tej planecie, ku uwolnieniu z nawyków i schematów karmicznych, ku odzyskiwaniu Mocy w Swoim Życiu. Zapraszamy na ustawienia karmiczne osoby gotowe na Miłość w Sercu i na Prawo wybaczenia.

Wibracje: drżenie życia, bowiem właśnie teraz nasz osobisty taniec fotonów i tachionów  ruch dźwięku tworzy naszą matrycę doświadczeń. Tworzenie w grupie daje wzrost efektu, poprzez energie wspierające i poprzez dynamikę wizualizacji.

Poprzez świadome używanie dźwięku, słów i gestów możemy stać się Tkaczami Pieśni czyli Architektami Zdarzeń. Tkanie dźwiękiem w świecie materii jest o wiele szybsze i skuteczniejsze niż słowem mówionym. Skupienie skutecznej modlitwy dźwiękiem: np.: mantry, pieśni pochwalnej, hymnu itp. Przyśpiesza procesy twórcze, które są jej intencją. Wszystko co działa z poziomu kosmicznej mądrości, może przybrać obrót zdarzeń najlepszy dla nas.

Wszystko co płynie z Serca w szacunku do życia, jest miłowaniem. Jest to najwyższy wibracyjnie proces: „Kochać kogoś, to znaczy być tak obecnym w Jego życiu aby dzięki temu mógł on się stać najpiękniejszą wersją siebie samego.

Umysł jest jak powierzchnia jeziora, jego stan skupienia tworzy dynamikę doświadczeń. Wzburzony umysł uderza w rzeczy widzenie niczym fala wzburzonej wody; spokojny umysł łagodnie obmywa rzeczy widzenie. Wszystko dzieje się teraz, Ja Jestem więc twórcą tego co się dzieje, jako własny strażnik mojej wibracji w sercu i umyśle. Mogę świadomie wybierać wibracją mojego życia nawet jeśli jest ona naznaczona wpływem wielu różnych zapisów w pamięci rodu, planety, galaktyki czy kosmosu. Ja mogę ją przywrócić do pierwotnej matrycy doskonałości życia i uruchomić (a nawet ustanowić) ten proces w przestrzeni materialnej. Wewnętrzna uwaga i pozycja obserwatora jest kluczem do wewnętrznego pokoju. Ustanawianie świadka o najwyższej pozycji dla danego procesu warunkuje jego rezultat.

Ciało jest świątynią ducha; jest doskonałym instrumentem do życia na poziomie materii dla duszy; jest biblioteką informacji rodowych, nadajnikiem i odbiornikiem pól informacyjnych. Natychmiast reaguje na zapisy w polu informacyjnym. Odżywianie to zdrowie: Czy mój organizm tego potrzebuje? Czy dla mojego organizmu to jest dobre? Możemy to zawsze sprawdzić poprzez testy kinezy ciała.

 * WIEDZA * SAMOROZWÓJ * ROZWÓJ DUCHOWY

 

 …

Foton (gr. φῶς – światło, w dopełniaczu – φωτός, nazwa stworzona przez Gilberta N. Lewisa[1]) – cząstka elementarna z grupy bozonów, będąca nośnikiem oddziaływań elektromagnetycznych (bozon cechowania). Nie posiada ładunku elektrycznego ani momentu magnetycznego, jego masa spoczynkowa jest zerowa (m0 = 0), a liczba spinowa s ma wartość 1. Fotony są nośnikami oddziaływań elektromagnetycznych, więc są bozonami cechowania. Wykazuje dualizm korpuskularno-falowy, więc równocześnie ma cechy cząstki i fali elektromagnetycznej.

W fizyce foton jest kwantem pola elektromagnetycznego, np. światła widzialnego, W mechanice kwantowej pole elektromagnetyczne zachowuje się jak zbiór cząstek (fotonów). Z kwantowego punktu widzenia światło jest dużym strumieniem fotonów. Bardzo czułe instrumenty optyczne potrafią rejestrować pojedyncze fotony.

Tachion: cząstka elementarna, która porusza się z prędkością większą niż prędkość światła w próżni nadano nazwę tachionCząstki takie również nie mogłyby przekraczać prędkości światła, lecz byłyby zawsze od niego szybsze. Niemiecki naukowiec Dawid Wagner zasłynął jako twórca nauki o Energii Tachionu oraz prekursor procesu tachionizacji. Zabiegi kryształami Tachyonu zostały opracowane przez dr Segu Krishnę Ramesha- hinduskiego chirurga-ortopedę-traumatologa, mistrza Reiki, bliskiego współpracownika Dawida Wagnera.

Zapraszam do wielkiej przygody
aktywnego odzyskiwania

naturalnego, wewnętrznego Światła Życia

w Sercu Człowieka.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.