02 października

02.10 dzień urodzin Mahatmy Gandhiego. W tym dniu w 2007 roku, zadziwiająco trafnym zbiegiem szczególnie korzystnych okoliczności urodzą się artyści o dużych zdolnościach dyplomatycznych i uczuciowej wrażliwości. Dzień urodzenia 02 to wibracja dyplomaty i szarej eminencji. Wnosi potrzebę spokoju i harmonii, czułości i odpowiedzialności. Jest to wibracja emocjonalna i kształtująca tolerancję poprzez uczuciową wrażliwość. Przynosi w dzieciństwie do ok. 14 -16 roku życia konfrontacje z sytuacjami emocjonalnych wymagań ze strony otoczenia, kształtuje doświadczenia pracy w grupie i w zespołach po to, aby nauczyć dziecko wytyczania granic i dbania o własne zdanie, o swoje terytorium. W tej szczególnie wrażliwej dacie urodzenia 02.01.2007 roku, pojawia się ryzyko nawykowego poddaństwa i spełniania cudzych oczekiwań. Wynika to z wewnętrznej nadwrażliwości dziecka, które starając się spełnić oczekiwania otoczenia do pewnego momentu może schować i oddalić własne potrzeby. Ok. 14 roku życia potrzeby własnej duszy, w tym przypadku twórczości artystycznej wypłyną na zewnątrz dopominając się realizacji. Wtedy słowo może stać się w ustach dziecka ostrym orężem a instynktowna świadomość bycia kimś wyjątkowym może popchnąć je do ekstrawagancji i wyskokowych zachowań. Ważne jest, aby od początku jego istnienia, wspierać to dziecko i mobilizować je do wyrażania wolności wewnętrznej i wyobraźni. Dusze te w nurcie poprzednich wcieleń na naszej planecie wykształciły cnoty i zalety dobrego doradcy: cierpliwość, uczynność, towarzyskość, umiejętność mediacji, ostrożność. Najważniejsze jest dla nich realizowanie się w grupie, rozwinięcie umiejętności współpracy tak, aby dążyć do wspólnego grupie celu, ale z zachowaniem własnej niezależności wkładu pracy i myśli. Dzień urodzenia wibracji 2 wnosi silną intuicję i potrzebę doświadczania pokoju. W zgodzie z własnym rytmem i wrażliwym sercem szanowana i wspierana w poczuciu własnej wartości osoba o wibracji dnia urodzenia 2 emanuje na zewnątrz energią piękna, skromności, potrzebą niesienia pomocy, gościnnością, delikatnością, prostotą, spokojem, uczuciowością, neutralnością i wyrozumiałością. Wibracja ta uczy nas rozpoznawania i przezywania własnych emocji oraz zauważenia, że są one poza nasza świadomością. Świadomość rejestruje uczucia i emocje ale nie jest nimi. Uczucia i emocje są żywiołami człowieka, jego ciała i umysłu duch jednak (świadomy swej istoty) może uczestniczyć w emocjach, albo stać się ich obserwatorem. Tej właśnie umiejętności obserwacji oceanu emocjonalnych wielu barw uczy nas dwójka tak, aby osłabić wpływ emocji na nasze życie poprzez kontakt z duchową świadomością życia tu i teraz. Suma cyfr zapisanych 02.10.2007= 0+2+0+1+2+0+0+7=12=1+2= 3. Co oznacza, że tego dnia urodzą się istoty o wibracji Numerologicznej Drogi Życia 3. Posłaniem tej wibracji jest wnoszenia radości w życie innych ludzi. Uczą one słuchania i mówienia, zwłaszcza o rzeczach ważnych, naszych własnych uczuciach i emocjach. Oto dusze ubogacone talentami renesansu. Szeroko artystycznie uzdolnione. Posiadają talenty aktorskie, literackie, sceniczne, zdolności oratorskie, umiejętność kontaktu z ludźmi, uzdolnienia muzyczne, talenty kreacji mody, zdolności taneczne i improwizatorskie. Często zdolności filmowe i graficzne. Tak szeroki wachlarz możliwości artystycznych posiadają tylko programy zawierające silne trójki ( numerologiczna wibracja Drogi Życia =3, lub urodzeni dnia: 03,12,21,30). Wibracja 3 budzi w nas wewnętrzną potrzebę wyrażenia siebie, działania, tworzenia i uzewnętrzniania myśli, emocji, uczuć i ideałów, filozofii i namiętności. Niesie w sobie potrzebę wyjątkowości i błyszczenia, spontanicznych działań i impulsywnych porywów serca. Wrażliwość pocieszyciela, przyjaciela i poety. Posiada wewnętrzną radość życia na Ziemi, wesołość z naturalnego piękna i wyjątkowo płodną, głęboką i szeroką wyobraźnię. Największym zagrożeniem dla tej wibracji jest samotność i słomiany zapał, oraz brak realizmu, jeśli program urodzeniowy lub imiona i nazwiska zabezpieczają obecność wibracji realnej oceny sytuacji = 4 i energii do działania = 5, wtedy trójka posiadając moc konkretnych działań i może łatwo zdobywać wyznaczone sobie szczyty. Trójka jako uniwersalny partner potrafi stworzyć związek z każdą inną wibracją. Emanuje, bowiem opiekuńczą wrażliwością, serdecznością i wspiera partnera w rozwoju jego talentów. Cykl Formujący Osobowość w wibracji, 1(czyli wibracja miesiąca urodzenia: w naszym przypadku październik = 10= 1+0= 1) konfrontuje dziecko do 28 roku życia z dużą liścia zmiennych okoliczności życia, przez co hartuje niezależność, wewnętrzną wolność, zdolności przywódcze i jasność celu. Wzmacnia własną przedsiębiorczość i indywidualność. Wypracowuje zdolność podejmowania decyzji i jasność swoich celów. Często do 12-go, roku życia dziecko, którego osobowość kształtuje się w strumieniu zdarzeń o wibracji 1; słyszy o sobie skrajnie sprzeczne opinie dorosłych. Taka konfrontacja z niestabilną i diametralnie różną oceną otoczenia szybko wytwarza w dziecku, świadomość, że żadne źródło zewnętrzne nie jest w stanie określić jego wartości. Tak w ogniu pochwał i krytyki wykuwa się w dziecku wewnętrzne poczucie własnej wartości wolne od ocen i opinii z zewnątrz niezależne. W ten sposób buduje się w okresie formującym osobowość własny wewnętrzny autorytet. Tak przez ból i zranienia dziecko dyskredytuje narzucone autorytety i wykuwa niezależność, autonomię i zdolności lidera. Pojawiają się: pomysłowość i potrzeba przetarcia szlaku, odnalezienia własnej nowej ścieżki, to podstawowe potrzeby inspirują do realizacji własnych ambicji i aspiracji. Tutaj jest zawarta siła i pasja. Ścieżka miłości i ciekawość świata idą ku wolności wewnętrznej szanując jednocześnie wolność innych ludzi i otwarcie szukając w życiu zmian. Takim korytem płynie strumień pozytywnej wibracji. Zaangażowanie, talent i praca prowadzą do sukcesów i zysków. Oto pozytywna realizacja własnych aspiracji. Dziecko w Cyklu Formującym Osobowość w wibracji 1, potrzebuje przestrzeni życiowej na dokonywanie własnych wyborów, przyjacielskich relacji w rodzinie. Zapatrzenie w przeszłość zaś, rozpamiętywanie, wsteczna uwaga, narzekania i czarnowidztwo, egocentryzm i zatwardziałość to droga do przeszłości, do podróży ścieżką cienia, pod prąd zdarzeń. Ku mało komfortowym skutkom naszych własnych wyborów. Czyli sposób na wybranie i doświadczenie negatywnego ciągu zdarzeń. W negatywnej wibracji omawianego cyklu formowania osobowości mamy niebezpieczeństwo samotności, egoizmu, autorytaryzm rodziny lub konfrontację z dorosłym agresorem, która siłą rzeczy budzi w obronie dziki bunt, podobnie jak hierarchia w rodzinie. Dzieci urodzone w październiku potrzebują przestrzeni wewnętrznej i własnej wolności. Mają instynkt przywódcy i talenty zarządzania ludźmi. Potrzebują szacunku do ich prawa wyboru. Pierwszy Warunek Wcielenia to suma wibracji dnia i miesiąca urodzenia. W naszym przykładzie 02.10 = 0+2+1+0=3. Jest to wibracja poszukiwania środków wyrazu. To szukanie sposobności i okazji do wyrażenia siebie samego i przekazania innym ludziom uczuć i emocji. Tutaj w omawianej dacie narodzin do 33 roku życia rozwija się umiejętność słuchani, mówienia bez przemocy, komunikacji swoich uczuć i emocji. Dzięki tej wibracji wszystkie talenty trójki zawarte już w numerologicznej Drodze Życia rozkwitają. Dzięki wrażliwości tej wibracji liść jest arcydziełem, a uśmiech staruszki wzrusza do łez. Człowiek żyje w poezji i przenika deszczem pięknych kropli. Rodzi się sztuka twórcza i wypływa z wrażliwości największy w życiu dar: radość z codziennego dnia, miłość do siebie samego. Istoty o czystej wibracji 3 w pierwszym warunku wcielenia urodziły się jako perły i dary losu. Przyszły, aby uczyć nas boskiej doskonałości w nas samych. Abyśmy dostrzegli boską iskrę w sobie i zamysł doskonałości w każdym dziele bożej mocy, w każdym istnieniu. To istoty kreatywnej twórczości piękna i wolności. Imiona i nazwisko powinny wzmacniać możliwości twórcze osób urodzonych 02.10.2007 roku obecność liter w wibracji 4 (D, M, V), co wzmocni realizm, rzetelność i konsekwencję działań. Pozwoli opanować lekką rękę do wydawania pieniędzy i lekkoduszną zabawę. Korzystne będzie także posiadanie liter o wibracji 7 (g, p y,) co wzmocni konsekwencję i 5(e, n, w), które wniosą energię konieczną do działania. W ustawieniach początkowych omawianego dnia narodzin: 02.10.2007 roku mamy połączenie dwu wibracji o szczególnej wrażliwości i jednej bardzo silnej: Dzień Urodzenia w wibracji 2, który wnosi silne zdolności dyplomatyczne, wyostrzony zmysł intuicji i wrażliwość emocjonalną. Numerologiczna Droga Życia o wibracji 3, otwiera artystyczną duszę renesansu, wszechstronnie uzdolnioną, aktywną towarzysko i kokieteryjną, uroczą, oczytaną i erudycyjnie ujmującą. Wnosi naukę sztuki komunikacji: słuchania bez osądów i mówienia o rzeczach ważnych bez przemocy. Cykl Formujący Osobowość o wibracji 10 = 1, wnosi siłę ambicji, umiejętność motywowania celowości działań, planowanie i zdolności przywódcze. Pierwszy Warunek Wcielenia o wibracji 3, wspiera talenty drogi życia, poszukuje środków do wyrażania siebie samego poprzez sztukę. Dzieci urodzone 02.10.2007 roku to wybitnie wrażliwi i wewnętrznie rozbudowani artyści, powinni uprawiać wolną improwizację, ramy klasycznych nurtów są dla nich za ciasne w każdej dziedzinie życia. Posiadają także duże zdolności przywódcze i menadżerskie. Jeśli obdarzymy je szacunkiem i prawem wolnego wyboru, będziemy mieli szansę nauczyć się od nich cieszyć każdą chwilą dnia. Tego właśnie życzę wszystkim którym dane będzie poznać tych nauczycieli radości.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.