Kapłani i szamani dawnych ludów

09.08.2007 to ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie. To jeden z najsilniejszych dni w 2007 roku. Tu urodzić zdecydowali się szamani i kapłani dawnych ludów. Istoty wolne duchem, odważne ciałem, silne wolą, o silnej wewnętrznej pamięci tego, że człowiek jest twórcą i kreatorem swego losu. Dawni nauczyciele, których poprzednie inkarnacje na Ziemi sięgają korzeni Babilonu, Egiptu, tajemnic Tybetu, andyjskich szczytów i szumiących traw stepów. Pochodzą z głębi natury i tam podążają. Ludzie z wszech miar tubylczy. Władza jest dla nich ścieżką samokontroli, oznacza umiejętność panowania nad swoimi emocjami i pozostawanie w ciągłym kontakcie z wszechobecną mądrością świata i duchem samodoskonalenia. Instynktownie poszukują możliwości samoopanowania. Pieniądze są dla osób urodzonych w tym ustawieniu symbolem energetycznej wymiany. Moc jest dla nich siłą odradzającą się w każdym ludzkim sercu a miłość podstawowym pokarmem duszy. Pokora, szacunek i umiłowanie wszelkiego istnienia zapisane są w ścieżkach doświadczeń z poprzednich inkarnacji. Dzieci te posiadają ogromną potrzebę wolnej woli i doświadczania przez własne poznanie świata. Potrzebują od świata dorosłych możliwości, czyli zaufania i przestrzeni dla potwierdzania swojej intuicji. Prawa do tego, aby same mogły podejmować decyzje. Wibracja dnia urodzenie = 9, przynosi wewnętrzne poczucie misji do spełnienia, potrzebę doświadczania przestrzeni fizycznej i duchowej, tolerancję, wewnętrzną siłę kapłana i artystyczną potrzebę wyrażania siebie przez śpiew, taniec, rytm. Wibracja ta uruchamia wybitne talenty rytmiczne. Pozytywna ścieżka doświadczeń, czyli taka, w której poszukujemy dobra w nas samych i czynimy dobro wokół, przynosi rozkwit talentów. W pozytywnych doświadczeniach dzień urodzenia o wibracji 9 przynosi rozwój altruizmu, miłości uniwersalnej, służby wyznawanym ideałom i wewnętrznej siły odnawianej przez zdolności wybitnej regeneracji. Jeśli egoizm lub wsteczna uwaga zdeterminują działania człowieka urodzonego 9 dnia miesiąca to jego codzienność przyniesie smutek, kłótnie, złość, skłonność wysługiwania się innymi i chwiejność emocji. Dla istoty urodzonej: 09.08.2007, gdzie suma cyfr w dniu urodzenia: 0+9+0+8+2+0+0+7= 26 = 2+6 = 8, o wibracji Numerologicznej Drogi Życia 8, kościec osobowości opisany tą wibracją zapewnia wewnętrzną siłę i wybitą odporność fizyczną i psychiczną. W tej wibracji przejawia się siła uzdrowiciela, szamana, wojownika. Istoty te posiadają ogromną siłę woli, autorytet, zdolności przywódcy - dowódcy, zdolności biznesowe, zmysł organizacyjny, talent zarządzania i administracji. Ósemki posiadają wewnętrzną wrażliwość, poetyckiego natchnienia, zewnętrzną powściągliwość w wyrażaniu się słowami. Mówią mało acz treściwie. Często potrafią nazwać sedno a w potyczkach słownych wykorzystują instynktowny zmysł riposty. Dla utrzymania równowagi wewnętrznej potrzebują kontaktu z lasem, ze starymi drzewami i z ogniem. Cenią sobie dobra związane z posiadaniem rodziny. W pozytywnym wyrażaniu tej wibracji mieści się jeszcze talent uzdrawiania ziołami, terapiami manualnymi, kamieniami, szamańskimi technikami i przekazywaniem uzdrawiającej energii ze źródła kosmicznego uniwersum. Dzieci te często bez przygotowania wprawnie posługują się białą bronią, często wykazują szczególne zainteresowanie starożytnymi kulturami, językami i pismem. W wielu przypadkach pamiętają skrawki lub części swoich poprzednich inkarnacji. Często wykazują również zdolności wynalazcy i talenty predysponujące do pracy w służbach mundurowych i specjalnych. Dzięki wybitnej odporności w sytuacji ryzykownej, lub wysoko stresującej 8 zachowują logikę działania, opanowanie i jasność umysłu. Wybitnie odczuwają sprawiedliwość. Często wybierają zawód związany z prawem. Jednocześnie przez głębię swoich duchowych doświadczeń przekraczają świat poznania materialnego i doznają często mistycznych oraz wewnętrznie głębokich przeżyć. Istoty urodzone jako ósemki są predysponowane do świadomej pracy z ciałem. Do uprawiania sportu, sztuk wschodnich walk i ćwiczeń usprawniających ciało. Ciało, bowiem jest dla nich świątynią ducha. W tym konkretnym ustawieniu wibracja drogi życia wynika z sumy wszystkich cyfr równej 26, co oznacza, że w dniu 09.08.2007 r urodzą się dzieci o przeszłości inkarnacyjnej szamana i wojownika. W ich naturze leży poszukiwanie prawdy i równowagi, sprawiedliwości wedle wyznawanych zasad. Dwójka w tym ustawieniu przynosi potrzebę współpracy i rozwija zdolności pracy z ludźmi w grupie tak, abyśmy umieli nazywać zdarzenia, wynikające z nich emocje i prosić innych o pomoc w tworzeniu tego, co wzbogaci nasze wspólne życie. Tutaj zawiera się nauka dyplomacji. Słuchania i mówienia, porozumienia bez przemocy. Szóstka zaś jako druga składowa wibracja wnosi dużą potrzebę odpowiedzialności, empatię zdolności artystyczne manualne. - Wibracja 26 to kod bardzo silnego nawyku z przeszłości, to kod nazywany długiem karmicznym ciała. Sprawia on, że spotykamy na swej drodze ludzi niczym wielkie drogowskazy, ludzi, którzy wskazują nam kolejne ważne zdarzenia, etapy rozwoju, uczą zachowywać się zdrowo w nowych dla nas sytuacjach. Jest to także predyspozycja do osiągnięci mistrzostwa w sporcie. Istoty posiadające ten kod karmiczny mają w sobie zapisaną pamięć dużej i sprawnej aktywności kości mięśni i stawów. Tu i teraz uczą się tego, że ciało jest idealnym instrumentem do wyrażania się duszy na Ziemi. W wibracji 26 zawarta jest nauka świętości i świetlistości ciała człowieka, wrażliwości za sygnały intuicji i psychiki przekazywane nam przez wrażenia psychosomatyczne i reakcje naszej świątyni ducha, - czyli ciała. Suma dnia i miesiąca urodzenia w omawianym przykładzie wynosi: 09+08= 0+9+0+8 = 17= 1+7=8, co oznacza że wibracja pierwszego warunku wcielenia jest wibracją 8 z 17. Ustawienie to powiela pozytywne i zacienione emanacje drogi życia, a dodatkowo szczególnie zwraca uwagę (do 28 roku życia) na naukę wartości pieniędzy. Uczy tego, że pieniądz jest tylko i wyłącznie symbolem nieustającej wymiany energii. W związku z czym pozostając w harmonii ze światem nie może on stać się celem samym w sobie, ani też nie może zostać odrzucony. Podwibracja 17 (czyli liczba dwucyfrowa) niesie w sobie przesłanie siły indywidualności i niezależności oraz zmysłu własnej przedsiębiorczości (1), połączonego z głębią duchową, naturą filozoficzną, jasnym umysłem, odwagą, tolerancją i pasją poznawania tego co nowe i tajemnicze. Liczba ta jest kodem szczególnej opieki duchowej sił wyższych. Oznacza, że posiadacz jej w sytuacjach trudnych losowo lub szczególnie napiętych zawsze ostatecznie spadnie na cztery łapy niczym kot. Ostatecznie, jeśli w skrócie przyjrzymy się tej wybranej dacie narodzin: 09.08.2007 posiadamy cztery ważne informacje o tym w jakich warunkach ukształtuje się osobowość dzieci urodzonych owego dnia. Dzień urodzenia 09, którego emanacja szczególnie będzie widoczna do ok. 16 roku życia wnosi wewnętrzne poczucie misji życiowej, talent artystyczne taneczny i szczególne wyczucie rytmu orz bardzo silną potrzebę przestrzeni życiowej. Cykl formujący osobowość, czyli wibracja miesiąca narodzin w sierpniu jest wibracją 8, co oznacza do 28 roku życia kształtowanie się zdolności przywódczych, odporności psychicznej na stres i działania logicznego w wymagających skupienia warunkach. Droga Życia, czyli suma cyfr daty urodzenia w naszym przykładzie równa się 8 z 26, co wnosi profil osobowości silnego i małomównego acz konkretnego przywódcy, zdolności biznesowe, umiejętności zarządzania i szamańskie zdolności uzdrawiania. Dodatkowo wnosi sprawność fizyczną, predysponuje do uprawiania sportu i stawia nam na drodze doświadczeń ważnych ludzi niczym drogowskazy. 1 warunek wcielenia, suma dnia i miesiąca urodzenia w wibracji 8 z 17, przynosi nauką wartości pieniądza, aspiracje, ambicje, ochronę sił wyższych, perfekcjonizm, głębie duchową. Tak więc w tym zestawieniu wibracji dominują 8 poparte 9, co ukształtuje wybitnie silną osobowość ale potrzebującą komunikacji i realizm tak więc imiona i nazwisko powinny wnosić przynajmniej kilka liter o wibracji 3 (L, C, U) i o wibracji 4 (D, M, V). Przez szczególny zbieg okoliczności w dniu, który ogłoszono Międzynarodowym Dniem Ludności Tubylczej na Świecie, narodzą się istoty wielkiego ducha, dawni mistycy, szamani, uzdrowiciele, pierwotnie związani z lasem, ziemią matka i królestwami zwierząt. Szanujmy ich ducha i głębię mocy w małym na początek dziecięcym ciele, dajmy im prawo wyboru i zaufajmy ich własnym instynktom, aby wychowanie było wsparciem a nie zniewoleniem tych istot. Tego właśnie życzę tym duszom które 09.08.2007 zejdą na Ziemię.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.