24.12.2007 triada artyzmu, wolność i miłość

24.12.2007 data z wszech miar szczególna w naszym systemie kalendarzowym. Punkt, w którym stykają się wszystkie emanacje talentów artystycznych. Pełna triada artystyczna ze szczególnym wyostrzeniem talentów scenicznych, tanecznych i muzycznych. 24 dnia miesiąca narodzą się istoty o dużej wrażliwości emocjonalnej i uczuciowej. 24 = 2+4= 6, to dzień urodzenia się wcielonej miłości opiekuńczej i rodzinnej. Dobro serca, wspaniałomyślność i altruizm wyrażają głęboką empatię i czułość szóstki. Dzieci urodzone w tej wibracji dnia (6, 15, 24) poszukują potwierdzenia i wsparcia ze strony otoczenia. W rodzinie wiele z siebie dają, ale aby móc uruchomić swoje talenty, potrzebują równowagi emocjonalnej, aprobaty i wsparcia. Esencją ich doznań jest sztuka miłości, miłowania i perfekcja. Wibracja tego dnia narodzin często przynosi dwie różne realizacje zawodowe: albo podejmujemy pracę w systemie hierarchicznym - tam gdzie możemy wspinać się po szczeblach w górę, na przykład od kierownika działu po głównego dyrektora i używać wrodzonej odpowiedzialności, albo wybieramy zajęcia opiekuńcze i nauczycielskie. Kobiety często rezygnują z zawodowego życia a konto tworzenia harmonii w rodzinie, albo przejmują całą odpowiedzialność za dom. W pozytywnej polaryzacji, która poszukuje nowości a wręcz inicjuje zmiany rozwijają się talenty artystyczne, mamy tu uruchomione możliwości pracy artystycznej, wszystkiego, co wiąże się z tworzeniem manualnym w dążeniu ku harmonii. Talenty plastyczne, kreślarskie kopisty, fotografika, grafika, rzeźbiarskie, robótek ręcznych, tańca towarzyskiego, metaloplastyczne, aranżacje wnętrz i ogrodów, projektanckie i muzyczne zwłaszcza do pracy z utworami klasycznymi i standardami. 24 to Podwibracja szóstki, która wnosi energię współpracy, tolerancji i wrażliwości emocjonalnej (2) połączoną z działaniem rzetelnością i budowaniem (4). Wibracja ta w naszym przykładzie pomiędzy 28 a 56 rokiem życia przynosi projekt przeprowadzki, z rodziną lub dla rodziny. Jest tu także zaprojektowana opieka nad dziećmi lub osobą starszą. Dzień urodzenia o wibracji 24 daje możliwości rozkwitu wrażliwej i subtelnej duszy, która w szczególny sposób wymaga wsparcia ze strony rodziny, pomocy w identyfikacji własnych uczuć i emocji, potrzeb i aspiracji. Te dzieci nie poszukują błyszczenia tylko pragną wyrażać piękno, dlatego stronią od pierwszej linii sławy, pozostając w tle. W aspekcie zachowawczym przywiązania uwagi do przeszłości, wibracja 6 z 24 jako doświadczenia w negatywnej polaryzacji może przynieść apodyktyczne i duszne towarzystwo w domu, obcinanie skrzydeł, wykorzystywanie dziecka przez szantaże emocjonalne, tłamszenie, co w konsekwencji grozi załamaniem się wrażliwej duszy, depresją, samotnością i poddaństwem. Cykl formujący osobowość dla dzieci urodzonych w grudniu, przynosi szeroki wachlarz talentów artystycznych i potrzebę błyszczenia, sukcesu, sławy i uznania. Jednak obecność podwibracji 12 w znacznym stopniu przesuwa możliwości osiągnięcia sławy i pracy artystycznej wymuszając najpierw konkretny proces hartowania osobowości. Sumą cyfr tego miesiąca jest 3 (1+2= 3), co oznacza artystę uniwersalnego. Zaś podwibracja 12 wprowadza pewne ograniczenia na początku życia, przymus nauki, w pewien sposób hamuje możliwości i oddala łatwe zdobycze. A wszystko po to, by wypracować zdolności współpracy i na bazie zdobytych możliwości uruchomić dodatkowe wsparcie po 40 roku życia. Tak, więc od 40 roku życia wibracja ta działa niczym turbodoładowanie. W związku z jej działaniem powinniśmy, więc zaopatrzyć się w cierpliwość i zaplanować tok nauki do ok. 30 roku życia. Cykl formujący osobowość w wibracji 3 przynosi do 28 roku życia naukę komunikacji, umiejętności słuchania i mówienia. Jest to nauka podstawowej zdolności bycia szczęśliwym, czyli wyrażania swoich odczuć z zachowaniem stanu świadomości tego, że nie jestem moimi odczuciami jestem poza nimi. Identyfikacja, czyli zauważenie tego, co czuję, potem nazwanie moich odczuć i w konsekwencji tego ich wyrażenie jest to proces porozumiewania się. Jest to sztuka komunikacji, czyli mówienia i słuchania. Ona jest najważniejszą umiejętności konieczną do opanowania do 28 roku życia po to, aby dziecko urodzone 24 grudnia mogło w pełni swych możliwości, wykorzystać cykl pracy produktywnej. Tutaj powstaje apetyt na uznanie i sławę, tu karmi nasze aspiracje potrzeba błyszczenia i aplauzu, tu wykluwa się pragnienie sukcesu i sławy. Zasięg talentów 3 to istna tęcza renesansu: wszelkie talenty sceniczne, lingwistyczne, muzyczne, zmysł improwizatora, talenty plastyczne i graficzne, oratorskie a także menadżerskie są udziałem tej wibracji. Właściwie w każdej dziedzinie jest w stanie wiele osiągnąć dzięki swej niebywałej zdolności adaptacyjnej. Zagrożeniem dla pozytywnego spełnienia tej wibracji jest słomiany zapał, gadulstwo, rozproszenie działań, skłonność do lekkodusznego traktowania obowiązków i mitomania. Bardzo korzystna jest nauka konsekwencji i metodycznego działania. Może się ona odbywać przez pracę w kuchni, w ogrodzie, majsterkowanie, przez uprawianie sportów indywidualnych i górskie wędrówki. Osamotnienie i wyizolowanie prowadzą do ucieczki w używki zwłaszcza alkoholizm, narkomanię i lekomanię jako błagalny krzyk o akceptację. Odpowiedzialność dorosłych w dzieciństwie może ukształtować zdrowe wzorce działania w przypadku dzieci szczególnie uzdolnionych artystycznie ze względu na ich wrażliwość działania te powinny być konsekwentne i wspierać dziecko w samodzielnym rozwoju. Numerologiczna Droga Życia (24.12.2007 = 2+4+1+2+2+0+0+7= 18= 1+8= 9) w wibracji 9 oznacza powrót na Ziemię duszy kapłańskiej, w pozytywnej wibracji posiada więc subtelne zdolności psychiczne, szczodrość, dobroć, tolerancję, szlachetność, dobroduszność, wrażliwość na słabszych, bezinteresowność, ideowość, czujność, koncentrację, skupienie, uwagę i altruizm. Mamy do czynienia z duszą świadomą w głębi swego serca, tego że weszła w to życie z powodu wyższego powołania do czynienia dobra na Ziemi. Numerologiczny profil osobowości w wibracji 9 niesie zdolności słuchania innych i wyrażania jasno i szczerze własnego zdania. Po energetyce 3, jest to najbardziej otwarta i bezpośrednia zdolność komunikacji. Pozytywnie wibrująca dziewiątka jest osobą dobrą, czułą i uważną w partnerstwie. Negatywne cechy tej wibracji liczby czynią ją osobą dążącą do dominacji i wykorzystywania partnera, niewierną, czasem wręcz nieetyczny. W obu przypadkach pojawia się silna potrzeba nieustannego potwierdzania, że jest osobą kochaną. Najczulsze miejsca w psychosomatyce ciała dotyczą w tej wibracji pracy nerek, wewnętrznych narządów płciowych, układu krążenia i gardła. Często osobowość 9 posiada wewnętrzną charyzmę, spokój i głębię, co czyni ją artystą wybitnie uzdolnionym w dziedzinie muzyki (rytmika, instrumentu perkusyjne), teatru, kina, tańca i malarstwa. Jeśli powstrzyma iluzję lekkich przyjemności z życia i rzetelnie podejmie obowiązki oraz odpowiedzialność, wtedy wcześnie osiągnie w skutek uznania i szacunku sukces zawodowy. Podwibracja 18 przynosi doświadczenia zmian i przeprowadzek, tutaj 1 - siła, ambicja i autorytet, jasność celów i skuteczność działania, wspierana zdolnościami przywódczymi poprzez zdolności 8 - talent organizacyjny, prawość, odporność na stres i szamańskie zdolności uzdrawiania prowadza do wyrażenia wolności wewnętrznej i miłości altruistycznej. Pierwszy warunek wcielenia, czyli suma dnia i miesiąca narodzin: 24.12 = 2+4+1+2= 9, jest wsparciem dla numerologicznej drogi życia. Oznacza drogę prowadzącą do 27 roku życia ku zdobyciu umiejętności kończenia starych spraw i związków. To bardzo ważna nauka, której zabrakło w poprzednim wcieleniu. Powoduje ona doświadczenia 9 czasowych związków uczuciowych, (najczęściej do 28 roku życia) które poprzez zaangażowanie a potem rozstanie kształtują w nas umiejętność oczyszczania starych spraw i związków. Poza tym wibracja pierwszego warunku wcielenia dziewięć, przynosi wewnętrzne poczucie wolności i przestrzeni, niezależność i indywidualności. Wspiera talenty artystyczne szczególnie taneczny, rytmiczny, perkusyjny oraz zdolności folkowe i folklorystyczne. Dzieci z tym warunkiem wcielenia uczą się (w naszym przykładzie do 27 roku życia) rozumienia drugiego człowieka, sprzyjają temu doświadczenia wyjazdów poza granice kraju urodzenia, bowiem podróże i kontakt z inną kulturą otwierają w nas akceptację i umiejętność zrozumienia cudzych potrzeb i priorytetów. W skutek życiowej pracy nad sobą, poczucia wewnętrznej misji, powołania do przekazywania właściwych sobie wartości i ideałów wibracja 9 może przynieść popularność, sukces, uznanie, prestiż społeczny, kontakty z zagranicą, podróże i wymianę myśli. Tak, więc 24.12.2007 roku przyjdą na Ziemię dusze z silnym poczuciem wewnętrznego kapłaństwa, talentami artystycznym o niebywałej kumulacji, wolne duchem, wrażliwe, niezależne i empatyczne. Reasumując ich ustawienie początkowe widzimy: Dzień Urodzenia w wibracji 6 z 24, przynosi naukę odpowiedzialności, wrażliwość emocjonalną, uczuciowość, rodzinność i talenty artystyczne manualne: plastyczne, taneczne, tańca towarzyskiego, muzyki klasycznej, grafiki, fotografii. Cykl Formujący Osobowość w wibracji 3 z 12, przynosi naukę radości z życia i komunikacji, talenty artystyczne we wszelkich dziedzinach, szczególnie scenicznych, aktorskich, muzycznych, oratorskich i lingwistycznych, także kreślarskich i plastycznych, dekoratorskich i projektanckich. Improwizator, który potrzebuje aplauzu i uznania, publiczności. Drogę Życia w wibracji 9 z 18 gdzie profil osobowości to człowiek z poczuciem misji życiowej, otwarty i wrażliwy, silny wewnętrznie i wolny, pragnący i potrzebujący ciszy spokoju i przestrzenie życiowej tak fizycznie jak i wewnętrznie. Istota o etyce wewnętrznego kapłana posiadająca własne ideały, uzdolniona artystycznie ze szczególnym uwzględnieniem Pierwszy Warunek Wcielenia w wibracji 9, uczy kończenia starych spraw i związków, wnosi silną potrzebę doświadczania przestrzeni - wyjazdy w góry, wędrówki, spływy. Dodatkowo wspiera wszystkie artystyczne talenty 9 szczególnie taneczny i perkusyjny, związane z wybitnym wyczuciem rytmu. Muzyka jest jedna z najstarszych technik doskonalenia ducha, oczyszczania i wprowadzania ciała w stan harmonii i równowagi. Śpiew jest wewnętrzną praktyką masażu dźwiękiem i harmonijnej wibracji każdej komórki naszego ciała. Zaś taniec jest w istocie swej rytuałem spontanicznej rozmowy w języku rytmów i synchronizacji z rytmem natury i oddechem przyrody. Wszystkie te przejawy działalności artystycznej wsparte prawem osobistej improwizacji i wewnętrznej wolności prowadzą do jednoznacznego uzdrawiania i przywracania kosmicznej równowagi w człowieku. To klucze do naturalnych nam i boskodoskonałych sposobów radości i emanacji bytu w wolności i miłości. 24.12.2007 roku narodzą się bowiem nauczyciele tych właśnie pradawnych i naturalnych nam technik wyrażania piękna życia przez emanację Jam Jest dzieckiem Boga.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.