26 lipca

26 lipca - w kościele katolickim: Wspomnienie Świętych Rodziców Najświętszej Maryi Panny, Joachima i Anny. Jest to dzień w naszej systematyce kalendarza o szczególnej mocy duchowej. W tym dniu 26.07.2007 roku urodzą się dzieci o bogatej przeszłości ducha: silne, odważne, o naturze filozoficznej, dużej ciekawości świata i wyjątkowej odporności na fizycznej i psychicznej, predysponowane do uprawiania sportów indywidualnych i osiągania mistrzostwa w sprawności ciała, wrażliwe, empatyczne, odpowiedzialne i twórcze artystycznie. W wibracji tego dnia zjawią się na Ziemi istoty o Numerologicznej Drodze Życia 6 z podwibracją 24, bowiem zsumowany w rachunku cyfr tworzących tę datę daje: 26.07.2007= 2+6+0+7+2+0+0+7= 24= 2+4= 6. Tak, więc główny kościec osobowości to wibracja rodzinna, pełna odpowiedzialności za tworzenie ogniska domowego, wewnętrznej harmonii, subtelnego piękna, wrażliwości na emocje i stan ducha bliskich, posiadająca zmysł artystyczny manualny, doskonałą umiejętność kopisty, talenty plastyczne, graficzne, taneczne. Wibracja ta wierzy w ideały, naucza wyższych wartości duchowych, praktykuje je i przez cierpliwość wpaja swemu otoczeniu. Jest to obraz matki kwoki, opiekującej się swoim stadkiem. Wibracja ta posiada potężne zaplecze sił psychicznych, które często uruchamiają się w sytuacjach wymagających opiekuńczości i cierpliwości wobec bliskich. Wbrew pozorom nadwrażliwa szóstka potrafi góry wiarą przenosić. Nadmiar empatii i nadwrażliwość jest u dzieci o Numerologicznej Drodze Życia w wibracji 6 systemem obronnym. Powstał on w dzieciństwie, w skutek konfrontacji bardzo wrażliwego dzieciątka z silnym, często surowym a zawsze niestabilnym emocjonalnie dorosłym. Doświadczenia codzienne nauczyły te dzieci ostrożności i wyczuwania nastroju otoczenia. Stało się tak, bowiem za to samo działanie, i w tej samej - dobrej, intencji, dzieci szóstki były w dzieciństwie raz nagradzane a raz surowo krytykowane. Przykład: Pewnego dnia dziecko przyniosło dziadkowi herbatkę postawiło ją na stole i zostało pochwalone, za pamięć o dziadku, za usłużność, za wrażliwość serca. Następnego dnia, dziecko z tą samą intencją przyniosło kolejną herbatę, tym razem jednak nie udało mu się cicho położyć szklanki i łyżeczki; ręka mu zadrżała i łyżeczka zadźwięczała spadając tuż obok Dorosły jednak nie docenił wysiłku i intencji dziecka, wszczął awanturę poniżając dziecko i wmawiając mu brak szacunku do dziadka, rzucanie łyżeczkami i inne szkodliwe programowania. Tak doświadczone dziecko o wrażliwości empatycznej w wibracji Numerologicznej Drogi Życia 6, szybko orientuje się, że dorosły nie darzy go szacunkiem. Pojmuje, że ten dorosły jest tyranem o niestabilnej osobowości i w obronie przed kolejnymi niszczącymi psychicznie atakami, dziecko stara się wyczuć nastrój dorosłego zanim się do niego zbliży, zanim wejdzie w jego pole widzenia, zanim stanie się jego potencjalnym łupem. Dla ogromnej artystyczne wrażliwości szóstki pierwszym objawem obolałej duszy będzie nostalgia, żal, smutek, melancholia i skłonności depresyjne, potem postawa poddańcza i brak nadziei. Numerologiczne Drogi Życia uczą się podejmowania decyzji, równowagi pomiędzy dawaniem i braniem, dbania o swoje interesy i emocjonalną sprawiedliwość. Posiadają potężną siłę serca, wewnętrznej tolerancji, cierpliwości, roztaczają wewnętrzne ciepło i opiekuńczość. Wibrując negatywnie - czyli egocentrycznie i egoistycznie albo poddańczo i niewolniczo - numerologiczna szóstka staje się dla otoczenia nieznośna, trudna we współżyciu, wewnętrznie pełna wątpliwości i sprzecznych uczuć utrudniających wybory. Pojawią się nieodpowiedzialność, zaniedbanie, zazdrość, krytykanctwo. Może obrażać się i cierpieć z powodu niezrozumienia, być nazbyt wymagającą lub gotową zamęczyć innych nadmiarem czułości, uprawiać szantaż emocjonalny i hipochondrię. Dla ludzi o tym profilu osobowości ważne jest ciepło rodzinne, ognisko domowe i poczucie odpowiedzialności. Doskonale relaksują się w kontakcie z ogniem, ogniskiem, kominkiem, piecem paleniskowym. Bardzo dobrze reagują na delikatne terapie manualne, głaskanie, przytulanie i delikatną muzykę. Potrzebują kontaktu z ogrodami, lasami, energią ziół i kwiatów. W rozpatrywanej dacie urodzenia dzień narodzin to wibracja 26= 2+6= 8, jest to bardzo silna energia wojownika i szamana. Uczy ona szacunku do pieniądza jako symbolu nieustannie dokonującej się wymiany energii, pomiędzy wszystkimi istnieniami. Niesie w sobie moc ducha, siłę ciała i odporność psychiczną. Tak, więc znacznie podnosi odporność na stres u osoby urodzonej 26.07.2007 roku, poprzez wzmocnienie osobowości zdolnościami przywódcy -dowódcy. Materia jest narzędziem w świadomość szamana, on sam nie identyfikuje siebie z materią, używa jej raczej jako środka wyrażania własnej istoty. Ten wyjątkowo silny dzień urodzenia wnosi w emocjonalną i empatyczną osobowość numerologicznej szóstki wewnętrzną siłę i odporność, wzmacnia determinację i umiejętność osiągania celów. Osoba o tak silnym dniu urodzenia w wibracji 8 z 26, zawsze będzie poszukiwać możliwości doskonalenia, osiągnięcia więcej w strukturach społecznych, biznesowych i w sprawach osobistych. Nigdy nie godzi się na przeciętność szuka więzi z tym, co wielkie. Relaksuje się w kontakcie z naturą i starymi drzewami. W dzieciństwie dzieci te cenione były za okazywanie siły i odporności, stąd wzmocniona w nich jest postawa wojownika. Cenią sobie szacunek, wolność i prawo wyboru. Posiadają wytrwałość, zmysł organizacyjny, administracyjny, biznesowy, potrafią korzystać z władzy i wewnętrznej mocy poszukując sprawiedliwości i praktycznych rozwiązań. W negatywnej wibracji, czyli wtedy, gdy okazują egoizm i postępują tak, aby szkodzić innym, wtedy ósemka może dojść do ekstremalnych poglądów, sztywności przekonań, małomówność ułatwia zatajanie prawdy, rygor dochodzi do postawy terrorysty. 26 to dzień urodzenia, który niesie w sobie silną pamięć karmiczną, nawykowe ścieżki działania predysponują do uprawiania sportu indywidualnego. Wibracja ta łączy 2- współpracę z 6 - odpowiedzialnością dążąc do wyrażenia 8 - władzy nad własnym losem. Wszystkie zdarzenia w naszym życiu w okresie, kiedy dzień urodzenia działa na nas najsilniej a więc do 16 roku życia są konieczne dla nabycia potrzebnych nam umiejętności lub dla wypełnienia się prawa absolutnej sprawiedliwości. Od tego czy potrafiliśmy poprzednich inkarnacjach współżyć z innymi ludźmi, czy też nie będzie się kształtowała nasz dzisiejsza praca nad sobą oparta o codzienne doświadczenia. Istota wybierająca taki dzień narodzin, była w poprzednich inkarnacjach wojownikiem i szamanem, posiada wiele umiejętności leczenia i wysoką świadomość swego ciała. Powinna dbać o regularną aktywność fizyczną. Przynajmniej raz w tygodniu tańczyć, lub ćwiczyć przez minimum 1 godzinę. Bez tej małej aktywności kości, mięśnie i stawy będą poprzez niedomagania upraszały się o zadbanie i ruch dla ciała. Pamiętajmy zawsze, ale przy tej wibracji szczególnie, że ciało ludzkie jest Świątynią Ducha. Wibracja miesiąca urodzenia - lipca, i pierwszego cyklu formującego osobowość jest siódemką, wnosi ona wielką godność wewnętrzną, wrażliwość i odwagę ducha i umysłu. Przez pierwsze 28 lat życia pod wpływem emanacji tej wibracji uczymy się wartości duchowych, poznajemy świat poza pięcioma zmysłami. Przez doświadczenia osobiste dociera do nas informacja odczuwalna każdą komórką ciała o tym, że świat jest znacznie szerszy niż to widzimy, głębszy, niż dostrzegamy, wrażliwszy niż mówią dorośli i że życie ma swoje magiczne, duchowe elementy. Istoty urodzone w lipcu żyły poprzednio w wysokich rodach arystokratycznych. Posiadają wyjątkową pamięć i wrażliwość. Rzadko znajdują porozumienie z rówieśnikami, często przyjaźnią się z ludźmi starszymi od siebie i wykształconymi humanistycznie. Wibracja 7 jako emanacja miesiąca lipca w naszym systemie kalendarzowym rozwija intuicję. Buduje głębię duchową poznawania, emanuje zaufaniem do sił wyższych i filozoficznymi poszukiwaniami intelektu. Umysł zaś wspiera błyskotliwością i zmysłem analizy. Dzieci urodzone w lipcu potrzebują szacunku do własnego ciała i intymnego terytorium - ok. 1,5 metra dokoła siebie, potrzebują od dorosłych opiekunów wolności słowa i docenienia ich odważnej twórczej wyobraźni, przeczuć i przewidywań. Połączenie wibracji miesiąca urodzenia 7 z Numerologiczną Droga Życia 6, niesie w sobie powołanie do służby dla ludzkości przez rozminowanie starych skostniałych systemów wartości i przekonań przez wprowadzanie wibracji miłości, energii pojednania, świadomej uważności i skupienia. Pierwszy warunek wcielenia w omawianym programie jest sumą dnia i miesiąca urodzenia: 26 +07= 2+6+0+7= 15= 1+5= 6, jest on wibracją spójną z Drogą Życia, twa do 30 roku życia. W dzieciństwie przynosi on duże obowiązki rodzinne, często obciążenie emocjonalne i fizyczne dziecka, często także nadmiar autorytetu kobiety. W takich okolicznościach pogłębia się wrażliwość empatia prowadząc często do postawy nadopiekuńczości. Są to warunki stworzone do nauki zdrowego egoizmu i umiejętności zadbania także o siebie. Tutaj startując z nawykiem rozdawania siebie uczymy się równowagi w dawaniu i braniu. Poczucia własnej wartości. Uczymy się tworzyć harmonię w rodzinie. Dzieci z takim warunkiem wcielenia powinny praktykować zajęcia plastyczne i obcować z kwiatami. Kluczem do pozytywnego doświadczenia tego okresu jest rozpoznanie i zadbanie o własne talenty i swoje terytorium. Ja to też ktoś, o kogo mogę zadbać - tę prawdę powinny uświadomić sobie osoby posiadające wpływ szóstki. Jeśli nie nauczą się równowagi i zdrowego egoizmu mogą szybko uciekać przed toksyczną rodzina w pierwszy lepszy związek i szybko same założyć rodzinę. (Co niestety często zdarza się z partnerem o skłonnościach do szantażu emocjonalnego.) Albo nadmiernie i zbyt długo opiekują się rodziną, z której wyszły, przez co nie tworzą własnych zdrowych związków. Negatywem tej wibracji jest poddaństwo, manipulacja emocjonalna jak i skąpstwo i depresyjne narzekania. Pozytywna emanacja to postawa twórczego artysty, cichego opiekuna dbającego o własny czas, relaks, biznes i ciszę. Rodzice mogą znacząco pomóc dziecku we wczesnej młodości identyfikować własne potrzeby, dbać o siebie i utwierdzać wewnętrzne przekonanie o własnej wartości dziecka. Podsumowując: dziecko urodzone 26.07.2007 roku posiada określone kody startowe i wybrało sobie tę datę urodzenia z konkretnych powodów. Numerologiczna Droga Życia = 6, przynosi manualne zdolności artystyczne, nadwrażliwość empatyczną, łagodność, odpowiedzialność i wyjątkowe umiłowanie wartości rodzinnych. Dzień Urodzenia 26 = 8, wnosi siłę, odporność, umiejętności leczenia duszy i ciała, zdolności przywódcze i biznesowe, duszę wojownika i szamana. Cykl Formujący Osobowość = 7 trwając do 28 roku życia, obdarza jasnym, analitycznym umysłem, odwagą intelektualną, filozoficzną głębia życia i szczególnym poczuciem wewnętrznej godności, co owocuje wyjątkowo wrażliwą potrzebą własnego terytorium i intymności. Pierwszy Warunek Wcielenia = 6 wniósł w sobie emanację uczuciowości, konfrontuje młodego człowieka z wartością rodziny, często przez nadmiar obowiązków albo przez nadmiar autorytetu kobiety. Do 30 roku życia uczy równowagi w dawaniu i braniu, harmonii w rodzinie i dbania o wlane emocje. Kochając siebie samego wypełniamy Kielich Przemienienia - Miłością, Świątynię Ducha radością i pamiętając o tym, aby kochać i odpowiedzialnie opiekować się rodziną tworzymy harmonię Miłości. Tego właśnie uczą siebie i nas istoty, które narodzą się 26.07.2007 roku. Są posłańcami odpowiedzialnej i mądrej miłości. Ducha radością i pamiętając o tym, aby kochać i odpowiedzialnie opiekować się rodziną tworzymy harmonię Miłości. Tego właśnie uczą siebie i nas istoty, które narodzą się 26.07.2007 roku. Są posłańcami odpowiedzialnej i mądrej miłości.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.