31 szczególne wyłapywanie okazji

31 wibracja szczególnego wyłapywania okazji w życiu, a więc wyjątkowo sprawnej intuicji. Wibracja liczby 31 uzależnia wszystko co cię spotyka od włożonego wysiłku i panowania nad sobą. Proporcjonalnie do wydatkowanej energii, przyjdzie do nas sukces w każdej dziedzinie o którą zabiegamy w tym także finansowy. W wibracji tej 3, która niesie w sobie radość z życia, artyzm, komunikację, towarzyskość i urok osobisty, łączy się z 1, która wyraża siłę, nowatorstwo, ambicje, jasność celu i sukcesy. W wibracji pozytywnej, czyli twórczej radosnej realizacji planów wibracja 31=3+1=4 realizuje się przez stabilizację i zdolności organizatorskie, pracowitość i rzetelność 4. Pasja tworzenia - 3, wsparta wyobraźnią i apetytem na wyjątkowość, wrażliwością i intuicją, poparta potrzebą niezależności - 1, umiejętnością nazywania i wytyczania sobie jasnych celów, przynosi w sumie rezultat sukcesu i osiągnięcia swoich celów - 4, poprzez wysiłek praca twórcza przynosi bardzo solidne budowle własnego sukcesu, wygody i stałego wzrostu komfortu życia adekwatnie do wkładanej pracy. Odwaga wytrwałość i stanowczość to cnoty, które pozwalają przez działanie i konsekwencję wyłapywać wokół nas szczególnie korzystne okoliczności i szczególnie przychylne nam osoby. Wibracja 31 sprzyja sukcesom wszędzie tam gdzie posiadający ja człowiek podejmuje trud pracy. Jest ona wynikiem dobrej karmy, a więc dobrych nawyków z poprzednich inkarnacji. Pojawia się u osób, które potrafią pracować, cenią sobie pracę samą w sobie i radośnie podejmują wysiłek. Osoby te, bowiem każdą komórką swego siała pamiętają, że energia jest substancją nieustannie się poruszająca i każda praca w jakimś kierunku nieuchronnie przywodzi skutek. Dlatego też odczuwają radość z wykonywania pracy i z jej owoców i wciąż dążą do polepszenia aktualnej sytuacji. Instynktownie, siłą dobrego nawyku wibracja 31 poprzez akceptację świata takim, jakim się wyraża, dąży do upiększenia i wkładem własnej pracy polepszenie swojej pozycji. Negatywne wyrażanie tej wibracji, przez ciasne poglądy, schematyczny konserwatyzm, przywiązanie uwagi do przeszłości i tego, co minęło, zamiast tworzenia świetlanej i jasne przyszłości wyraża wszystkie aspekty w polaryzacji negatywnej, egocentrycznej. I tak 3 zamiast radości i towarzyskiego uroku, może stać się agresywną falą krytyki, plotkarstwa, obmawiania, zawiści, zazdrości i rozwiązłości. Zaś negatywna 1 zamiast siły wewnętrznej i jasności celów może w negatywnym wyrazie polaryzacji przynieść zarozumialstwo, pozerstwo i nerwowość, pychę i samolubstwo, tyranię. Suma wibracji 31 = 3+1=4, co w aspekcie negatywnym przynosi niestety głęboką samotność, zgorzknienie, biedę a nawet nędzę, nadmierny konserwatyzm, dogmatyzm, skorupę zatwardziałości i hermetycznie wąskie horyzonty umysłowe. Efektem negatywnego zamknięcia się na proces życia, czyli na zmiany i nowe możliwości przemiany, zamknięcia się na samodoskonalenie jest samotność i poczucie straty, oraz strach. Naturą boskiej doskonałej energii, w każdym aspekcie, w jakim wyraża się światło, jest ruch i zmiana, kreatywność i pasja tworzenia. Dlatego połączenie świetlistej siły w falach wibracji 31, niesie w sobie szczególnie silną moc intuicji. Intuicję ma każdy z nas, jest ona umiejętnością odczucia lub zobaczenia wewnętrznego światła w rzeczach, ludziach, zdarzeniach, drogach i wyborach. Każdy człowiek może kształcić się w umiejętności korzystania ze swojej intuicji. Ludzie którzy urodzili się 31 dnia miesiąca, ci których numerologiczna droga życia (suma wszystkich cyfr zapisanych w dacie urodzenia) posiada podwibracją 31, a także nazwiska i imiona z tą wibracją niosą w sobie dobrą karmę pracy, urok osobisty, siłę i skuteczność działania. Adekwatnie do włożonego wysiłku przychodzą owoce pracy. Jeśli posiadasz tę podwibracją pamiętaj o jej wielkiej przychylności. Posiadasz wiele sił witalnych i dobrą pamięć, masz szczęście, przyciągasz sprzyjające okoliczności. Zwracaj uwagę na wszelkie wymogi prawne umów i kontraktów, staraj się podpisywać je w spokoju i z rozwagą, żadnych złotych okazji w pięć minut nie będzie w twoim życiu. Praca jest gwarantem twojego sukcesu. Należy uważać na ambicję i zarozumiałość, nie poddawać się własnym skłonnością do nadużyć i apodyktyczności, bowiem jeśli zawładną twoją osobowością zniweczą długotrwałe wysiłki. Reagując negatywnie popadniesz w chaos, nerwy i impulsywność, oraz nadmierna ekscytacja mogą zniszczyć nawet zaawansowany projekt. Przez nerwowość stracisz zdolność dostosowania się do innych, wrażliwość i empatię, a życie twoje zapełnia się kłótniami, walką i trudnościami, co w efekcie doprowadzi do pogorszenia się sytuacji materialnej. Tak, więc rozważ zyski i straty. Dla własnego dobra i dla dobra innych skup się na cierpliwym wyrażaniu piękna tej szczególnej wibracji, którą przynoszą na Ziemię ludzie pracowici i zdolni do osiągnięcia w życiu wielu sukcesów i bogactwa. Pamiętaj jednak, że dostatek jest cnotą Boga, jest naturalnym dziedzictwem jego dzieci. Od twojej świadomości i pracy, zależy twoje własne dobro. To jest esencja wibracji 31.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.