Dzieci urodzone 01.06.2007

Dzieci urodzone 01.06.2007 czyli w Dzień Dziecka będą istotami wybitnie dorosłymi jak na swój wiek. Po zsumowaniu cyfr zapisanych w tej dacie urodzenia uzyskujemy: 0+1+0+6+2+0+0+7= 16 = 1+6=7, co oznacza, że istoty urodzone tego dnia wybrały sobie na to wcielenie numerologiczną wibrację drogi życia 7, wynikającą z podwibracji 16. Kościec osobowości jest uformowany w wibracji 7, przynosi on jasny analityczny umysł, ogromną wrażliwość wewnętrzną, nadwrażliwość emocjonalną, odwagę intelektualną, szerokie horyzonty, tolerancję, przeczucia, poszukiwanie głębi duchowej przekraczanie tego, co można poznać pięcioma zmysłami a więc sięganie do szóstego zmysłu - do aktywnej intuicji: śnienia, jasnosłyszenia lub jasnowidzenia. Dzięki doświadczeniom z poprzednich inkarnacji, które wielokroć trwały w wysokich rodach arystokratycznych ukształtowane w siódemce zostało wysokie, wrażliwe i wysublimowane poczucie własnej godności. Introwertyzm oraz poczucie wyobcowania i inności są integralną częścią przeszłych doświadczeń i silnych ścieżek reakcji nawykowej. Uzupełniająca podwibracja 16 to wskazówka karmiczna, zwana długiem karmicznym, co w istocie oznacza silny nawyk powielany wielokroć. 16 to połączenia ambicji - 1 , która kiedyś w przeszłości stanęła - zawładnęła nad uczuciem lub rodzinną -6, nad odpowiedzialnością, teraz dąży do duchowej realizacji w 7 (1+6=7). Obecność tej podwibracji karmicznej oznacza że osoba wybierająca ten dzień narodzin pragnie w tym wcieleniu nauczyć się odpowiedzialności rodzinnej, otworzyć na miłość partnerską, ukształtować relacje w związku na kanwie wyższych wartości duchowych poza zazdrością i rywalizacją. Oznacza także spotkania z partnerami już nam znanymi; takimi, z którymi chcieliśmy się spotkać. W realizacji pozytywnej tworzy wyjątkowo silny duchowy, twórczy i piękny związek. W realizacji egocentrycznej przyniesie poczucie osamotnienia, izolacji, straty może także przynieść realizację postawy kochanka motyla - na chwilę zawierać wiele związków i szybko odlatywać. W opisywanej dacie urodzenia: 01.06.2007 poza wibracją drogi życia 7 w tej samej energii ukształtował się pierwszy warunek wcielenia: suma dnia i miesiąca urodzenia, czyli 01+06= 0+1+0+6=7. Ponieważ działa on do 29 roku życia dla programu numerologicznej 7, oznacza to, że wszystko, co związane jest z nawykami działania, energią i wibracją 7 będzie w życiu istoty urodzonej tego dnia szczególnie wzmocnione. Doświadczane w dwójnasób. Umysł doświadczający życia w wibracji 7 jest wrażliwy i otwarty poszukuje wartości uniwersalnych, ponadczasowych i praw ponad kulturowych, filozoficznych i kosmicznych. Jeśli podejmie pracę z przesłaniem uniwersalnym, dająca mu poczucie, że praca, którą wykonuje daje innym ludziom wartości wyższe. Praca wykonywana dla idei przynosi poczucie spełnienia materialnego. Poczucie obfitości i duchowy związek z obfitością świata, które odsuwają od uwagi człowieka pragnienia wybitnie materialne. Świadomość boskiej wszechobfitości świata rozbraja żądzę posiadania, zaprzestaje gonitwy za pieniądzem. Istoty działające w wibracji siedem poszukują bogactwa i obfitości naturalnej w zamyśle kosmicznym, instynktownie odsuwają rywalizację, ignorują wyścigi i gonitwy za zdobyczami, ambicjonalne i egocentryczne rządze posiadania. Kierują się inną drogą tworzenia rzeczywistości, tworzenia przez twórcze działanie, bez współzawodnictwa. Twórcza postawa wobec życia i jego wyrażania przez bogactwo i filozoficzną głębię poznania, powoduje rozwój w kierunku twórcy i świadomość zamysłu boskiej obfitości świata w jego wszelkich przejawach. Wszystko to, czego potrzebujemy do wyrażania twórczego siebie samego przychodzi samo, bo nie zależy nam na tym. Poznawszy naturę materii dostrzegamy, że jest ona emanacją tej samej fotonowej struktury światła jak emocja, uczucie, miłość i myśl. Możemy spokojnie zwrócić się ku głębokiemu rozwojowi wewnętrznemu integrując i łącząc w sobie świadomość ducha kształtującego materię. Pośpiech przestaje mieć władzę nad naszymi sercami, a co za tym idzie i umysłami. Czas jako pionowy strumień cyklów, wirów, kolistych ciągów, wielowymiarowych helis i fraktali wydłuża się także w strukturach cztero wymiarowego ludzkiego postrzegania. Człowiek świadomy głębi życia, odkrywa duchowość i świetlistość swej istoty. Dostrzega świetlaną przeszłość i przyszłość w teraźniejszej konstrukcji swego ciała. Postrzegamy intuicyjnie i wewnętrznym zmysłem nitki światła wokół siebie i pulsujące źródło świetlistej siły w swoim sercu. Moc energii w strumieniu o wibracji 7 niesie siłę i odwagę pokonywania zastanych systemów kontroli. Szuka wolności przez pokonywanie starych przekonań i schematów postrzegania. Jest burzycielem systemów kontroli i poszukuje wolności wewnętrznej. Moc siódemki to także silne ciało, zadbane i wysportowane, jako że jest ono świątynią ducha, o którą siódemka dba instynktownie. Moc siódemki to także wiedza i intelekt, który prowadzi do dyplomacji, taktu i umiejętności opanowania emocji, panowania nad sobą i doświadczania życia głęboko wewnątrz siebie. Istoty pracujące w wibracji 7 potrzebują czasu dla siebie, kilka godzin tygodniowo, kilkadziesiąt minut dziennie. Potrzebują czasu na modlitwę, skupienie, medytację, wizualizację. Potrzebują kontaktu z wodą ku wyciszeniu zmysłów i doładowaniu własnych życiowych zapasów energii. Patrzenia na wodę: jeziora, rzeki, wodospady, często lubią pływać lub żeglować. Ogromna wrażliwość na subtelne zdarzenia, intuicja i współczucie magnetycznie działają na innych ludzi urokiem ujmującej głębi osobowości. Potrzeba perfekcji i dopracowania rzeczy w szczegółach do końca powodują czasami przesadną postawę Zosi - samosi. Podstawowym systemem obronnym wyniesionym z doświadczeń poprzednich żywotów jest dla wibracji 7 umiejętność odsuwania się od potencjalnego źródła zagrożenia. Jako jedyna wibracja 7 korzysta z silnej umiejętności tworzenia dystansu, jest to jej podstawowa i najsilniejsza techniki obronna. W ten sposób chroni się przed zranieniem wewnętrznym i cielesnym. Siódemki posiadają bardzo wysublimowane poczucie własnej godności psychicznej, wyśmianie może być dla nich upokorzeniem druzgoczącym, posiadają tak samo głębokie poczucie intymności swego ciała, tak, więc poklepywania, gesty przemocy, przekroczenie i naruszanie ich terytorium może pociągnąć za sobą stratę poczucia sensu życia. Dzieci o tej wibracji potrzebują szacunku, godności i wolności słowa, tak jak powietrza. Poprzednie inkarnacje w rodach arystokratycznych przyniosły umiejętność czytania i pisania (często w kilku językach), wiedzę i rozumienie świata ówcześnie nie powszechną a nawet rzadką. Dlatego też osoba będącą numerologiczną Drogą Życia 7 posiada bardzo bogaty dorobek intelektualny, często emanuje on w aktualnym życiu łatwością nauki (często także dysleksją), wysoką inteligencją, opanowaniem, dojrzałością intelektualną ponad wiek i intelektualizowaniem uczuć. Ostatnie trzy umiejętności, które są wyjątkowe powstały w skutek wysokich wymagań samokontroli: często przez rygor etykiety dworskiej lub wcześnie przejęte obowiązki kierownicze, zarządzania i politycznych rozgrywek, w których uczestniczyły siódemki w poprzednich inkarnacjach. Pracowitość i etyka wewnętrzna siódemek rozwija ich talenty i przynosi im sukces w odpowiedzi na wewnętrzne wartości. Egoizm, rozpamiętywanie przeszłości i przywiązanie uwagi do tego, co było i co minęło mogą wspierać samotność i strach w reakcji na nowości. W takich okolicznościach reagując podejrzliwością i strachem na sytuacje przychodzące z zewnątrz, Numerologiczna siódemka może przejawiać ścieżkę cienia: dominację, egocentryzm, autorytatywność, skłonność do tyranii, ambicję, zarozumiałość, potrzebę poklasku, skłonność do przeciążania się pracą, pracoholizm i nadaktywność, samotność, biedę, potrzebę ucieczki od rzeczywistości, często w alkohol używki lub obsesje. W dacie urodzenia: 01.06.2007 mamy piękny i silny dzień urodzenia o wibracji 1. Choć jego działanie najsilniej zaakcentuje się do ok. 14 - 16 roku życia to wpływ tej wibracji będzie ogromny w cyklu pracy pomiędzy 28 a 56 rokiem życia. Przez całe życie talenty przywódcy i innowatora zapisane w emanacji tego dnia narodzin przyniosą wewnętrzne wzmocnienie poczucia własnej wartości, poczucie jasności celów, siłę wewnętrzną, ambicję, aspiracje, umiejętności kierowania ludźmi. W dzieciństwie wibracja 1 dnia urodzenia konfrontuje dziecko z dużą ilością różnych - często skrajnie odmiennych opinii i ocen na swój temat. Poprzez różnorodność i czasem wykluczające się sądy, recenzje lub krytykę otoczenia, dziecko szybko odkrywa, że osądy z zewnątrz chwieją jego emocjami, ale nie mają władzy nad jego wewnętrznym poczuciem własnej wartości. Wibracja ta, bowiem obdarzona jest jakimś boskim pierwiastkiem autonomii, mocą wewnętrzną, którą pozwala odnaleźć wewnętrzne ogromne pokłady siły, indywidualności, niezależności, naturę pioniera i odwagę działania. Przez ataki dorosłych, przez niszczącą krytykę, pozytywne emanacje energii wibracji 1 mogą w samotności i cierpieniu dziecięcego serca obrócić się w agresywne wołanie o miłość. Wtedy w formie egoizmu, zarozumiałości, zatwardziałości, bezwzględności i nerwowej wręcz panicznej reakcji na samotność będą szukały własnego spokoju. Aby dać światu i sobie dobro kochajmy nasze dzieci to jedyny sposób, aby wprowadzić pokuj. Szczególnie wibracji przywódcze (1,4, 5, 8, 9) w widoczny sposób oddają światu to, co ludzie dali im w dzieciństwie. Cykl formujący osobowość (wibracja miesiąca urodzenia) w rozpatrywanej dacie 01.06.20076. Cykl formujący osobowość uczy nas do 28 roku życia umiejętności, która będzie konieczna do właściwego wykonania naszej pracy w cyklu pracy produktywnej. Cykl ten niesie w sobie naukę wartości rodziny i odpowiedzialności. Odpowiedzialności za innych tak społeczno ekonomicznej jak i emocjonalno duchowej. Szóstka jest wibracją emanującą energią miłości i opieki. Dzieci, które urodziły się w czerwcu w dzieciństwie doświadczają nadmiaru autorytetu, często kobiety, (choć to nie jest reguła sztywna). Często ten nadmiar autorytetu wynika z braku pełnej rodziny, lub z dysfunkcji rodzinnych. Przez nadmiar autorytatywnych zachowań dzieci szybko wykształcają empatię emocjonalną. Często zdarza się, że są konfrontowane z niestabilnym i zachowującym się nieprzewidywalnie dorosłym, który za tę samą intencję postępowania raz dziecko nagradza a raz karze. W takich okolicznościach w dziecku szybko powstaje system obronny wykorzystujący nadmiar empatii, bowiem dziecko stara się wyczuć, w jakim nastroju jest aktualnie niestabilny dorosły, dziecko stara się dowiedzieć czy może się spodziewać ataku zanim podejdzie na tyle blisko aby zostać rażonym. Wibracja energii w 6 niesie w sobie talenty artystyczne szukające harmonii, często manualne, taneczne, plastyczne, muzyczne, graficzne. Szczególne wyczucie piękna, potrzebę kontaktu z bliskimi i wrażliwość na sztukę. Podsumowując: dzieci urodzone 01.06.2007 wybrały sobie: wibrację numerologicznej drogi życia = 7/16, co przynosi wewnętrzną nadwrażliwość, duże poczucie własnej godności, system obronny przez wycofanie i tworzenie dystansu, intelekt i odwagę burzenia systemów kontroli, oraz poszukiwania uniwersalnych głębi duchowych, postrzeganie świata poprzez intuicję; pierwszy warunek wcielenia 7, który wnosi te same cechy co numerologiczna droga życia, wskazuje także silny wpływ doświadczeń duszy w rodach wysoko arystokratycznych i szlacheckich dzień urodzenia w wibracji 1 przynosi zdolności przywódcze i umiejętnośc skutecznego działania cykl formujący osobowość w wibracji 6 przynosi naukę odpowiedzialności i wartości rodzinnych oraz talenty artystyczne manualne. Drodzy rodzice nasze dzieci to nasi najlepsi nauczyciele. Bóg w zamyśle swym przysłał nam ich jako istoty doskonałe dajmy im, więc miłość i ciepło serca, aby to właśnie mogły przenieść w swoją przyszłość. Zwłaszcza, kiedy są tao dzieci tak subtelnie wrażliwe jak te urodzone 01.06.2007 roku.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.