Dzieci Wielkiej Soboty 07.04.2007

Dzieci Wielkiej Soboty 07.04.2007 roku przyjdą na świat istoty z wszechstron wyjątkowe. Już sam dzień urodzenia, niesie w sobie energię Wielkiego Ducha, jasnego umysłu, duchowej głębi, zmysł analizy i potrzebę dbania o sprawność i zdrowie swego ciała. Ten dzień wybiorą na narodziny istoty, które przychodzą jako burzyciele zastanych systemów kontroli, dzieci wolne duchem o szerokich horyzontach myślowych. Ich ścieżka karmicznego szlifowania odbywała się poprzez życie w rodach arystokratycznych, posiadały one w poprzednich inkarnacjach wiedzę powyżej średniej społecznej, informacje powszechnie niedostępne, umiały czytać, liczyć, często znały kilka języków, astronomię, geografię, poezję, muzykę, szermierkę i inne elitarne sztuki. Ze względu na historyczne uwarunkowania, w skutek tego, że dzisiejsze społeczeństwo mieszkające w Polsce w 80 % w trzecim pokoleniu pochodzi z warstwy chłopskiej, dzieci te wyróżniają się w tłumie rówieśników swoim wewnętrznym poczuciem godności i zmysłem odważnej dociekliwej analizy. Nawykowy system obronny właściwy wibracji siedem to tworzenie dystansu, czyli poduszki bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia zranieniem lub atakiem. Dzieci urodzone w tej wibracji mają bardzo subtelny i szczególnie wrażliwe poczucie własnego terytorium. Zranić je może pół gestu, intonacja głosu, jedna sylaba, może dopiec do żywego. Często otoczenie nie zdając sobie z tego sprawy narusza intymne terytorium dziecka. Wyśmianie w przypadku dziecka posiadającego kształtujący wpływ siódemki, może być równoznaczne z zawaleniem się świata, ciasne dogmatyczne poglądy otoczenia lub niesprawiedliwość w skutek hermetycznych przekonań otoczenia, może odebrać chęć życia. To wyjątkowo wrażliwe istoty, które potrzebują wolności myślenia i swobody intelektualnej, zrozumienia i akceptacji. Najczęściej są postrzegane jako inne i rzadko, kiedy zyskują równouprawnienia w grupie rówieśników. Doskonale czują się w towarzystwie osób starszych, wykształconych humanistycznie o otwartych horyzontach myślowych. Kolega siódemek ma często kilka lat więcej, wyraża się spójnie i logicznie i posiada wiedzę, co ułatwia komunikację. Osoby urodzone w dniu o wibracji 7 preferują sporty indywidualne. Tu apeluje o ostrożność nauczycieli wychowania fizycznego, sarkazm w grupie jest dla tych dzieci zagrożeniem życia (wiele doświadczeń moich klientów niestety boleśnie dokumentuje to, że dziecko z ustawieniem uwagi w siódemce, może stracić sens życia po przeżyciu nękania lub upokorzenia, kąśliwych uwag na lekcjach wychowania fizycznego). Dlatego właśnie warto zwrócić szczególną uwagę na budowanie godności i poczucia własnej wartości tej niezwykle pięknej i subtelnej istoty. Dzień urodzenia jest jedną z czterech głównych wibracji kształtujących osobowość człowieka do 28 roku życia. Sam dzień urodzenia działa najsilniej do około 16 roku życia. Kolejną wibracją kształtującą systemy nawykowego działania jest wibracja kośćca osobowości - czyli naszej numerologicznej Drogi Życia. Po zsumowaniu wszystkich cyfr zapisanych w dacie urodzenia otrzymamy w tym przypadku: 07.04.2007= 0+7+0+4+2+0+0+7= 20= 2+0= 2. Tak, więc dzieci urodzone tego dnia będą posiadały numerologiczną Drogę Życia w wibracji 2 z 20. Co oznacza osobowość dyplomaty, urok szarej eminencji, istoty wrażliwej i tolerancyjnej, delikatnej, uczuciowej, subtelnej, wrażliwej i z natury swej pomocnej. Podwibracja 20 rozszerza profil osobowości o naukę zupełnie nowych zdolności i wznoszenia na wyższy poziom poznania świata poprzez niespodziewane wydarzenia, inspiracje intuicyjne, wyobraźnię i wewnętrzną otwartość na wiedzę nie empiryczną, wypływająca z przeczucia i bodźców duchowych. Potrzebą numerologicznej osobowości o profilu wibracji 2 jest poszukiwanie współpracy, umiejętność współdziałania w grupie do wspólnego celu z zachowaniem niezależności swego wkładu pracy. Jej największymi zagrożeniami w polaryzacji negatywnej jest postawa poddańcza, - czyli porzucenia i wycofanie z własnych potrzeb i aspiracji na rzecz apodyktycznego autorytetu oraz przez strach, który może także wyrażać się poprzez autorytaryzm i sztywność poglądów. Negatywnie wibrujące dwójki, często używają szantażu uczuciowego. Pozytywnie wyrażająca się numerologiczna Dwójka jest istotą ciepłą współczującą, doskonałym doradcą i przyjacielem. Troskliwym i współczującym towarzyszem. Trzecia wibracja kształtująca osobowość to energia miesiąca urodzenia, w rozpatrywanym przypadku jest to kwiecień, a więc wibracja 4 jest to czas Cyklu Formującego Osobowość. Uczy on człowieka - dziecko w zakresie praktycznym takiej zdolności, która będzie mu bardzo potrzebna - a wręcz niezbędna, do wykonania pracy życia w tak zwanym Cyklu Pracy Produktywnej. Dla dzieci urodzonych w kwietniu jest to nauka rzetelności, konsekwencji, odpowiedzialności materialnej, metodycznego działania, tworzenia planów i skutecznego realizowania przedsięwzięć. Wibracja 4 w Cyklu Formującym Osobowość uczy szacunku do procesu pracy, czyli utrzymania równowagi twórczej, uczy jak rozpoznawać i uznać swoje ograniczenia ze świadomością, że są one niezbędne, ale nie ostateczne i że możemy przekroczyć doświadczanie ograniczeń poprzez zrozumienie mechanizmów pracy. Cykl ten trwa przez pierwsze 28 lat życia. Wibracja 4 powoduje, że dziecko potrzebuje bardzo odważnego i silnego wsparcia ze strony rodziców. Niestety często może liczyć na dojrzałą i świadomą postawę zaledwie jednego z nich. Ponieważ dzieci z wibracją 4 w ustawieniach początkowych programu numerologicznego decydują się na wcielenie jako wsparcie dla jednego z rodziców, często przejmują emocjonalne lub fizyczne obowiązki jednego z dorosłych. Jest sprawą najwyższej wagi, aby dzieci te słyszały, że są ważne potrzebne i kochane. Słowa uznania dla ich wysiłków i starań - często podejmowanych ponad wiek, są balsamem dla trosk ich wrażliwej świadomości i pozwalają przetrwać trudne chwile. Czwartą wibracją, która kształtuje uwagę i system nawykowych przekonań w dzieciństwie jest suma cyfr dnia i miesiąca urodzin, czyli pierwszy Warunek Wcielenia. W naszym przykładzie jest to suma: 07.04= 0+7+0+4= 11= 2, co oznacza, że istota urodzona 7 kwietnia w naszym, rozpatrywanym przypadku do 34 roku życia uczy się współpracy, czyli emanacji czystej wibracji 2, podobnie jak profil osobowości opisany w numerologicznej Drodze Życia. Dodatkowo tu przypomina sobie zdolności i wiedzę, którą osiągnęła w doświadczeniach poprzedniego życia jako kapłan w wibracji Mistrzowskiej 11. Przypominam, że 11/2 to kapłan z ludu, a więc kapłan pierwszego kontaktu z pielgrzymami. W swojej pracy poprzez tolerancję, wrażliwość i opiekuńczość dusza o takim programie wykształciła umiejętność jasnowidzenia, jasnosłyszenie, widzenia myślokształtów przesyłanych na odległość i posługiwania się energią skupioną w świętych znakach, kształtach i słowach. Jej esencja wewnętrzna to wrażliwa przyjaźń i współczucie, odwaga i miłość uniwersalna. Podstawową pracą do wykonania nad samodoskonaleniem jest opanowanie ego. Rytm życia, tętno samodyscypliny, świadome korzystanie z intuicji i opanowanie to największe umiejętności, które już kryją się we wnętrzu tej istoty, jeśli podlega kształtowaniu doświadczeń życia na Ziemi w wibracji 11/2. Podsumowując opisywaną datę narodzin mamy tu w ustawieniu początkowym: Dzień urodzenia w wibracji 7 - subtelną duszę z systemem obronnym, który tworzy dystans w sytuacji zagrożenia lub zranienia, co blokuje przepływ informacji i komunikację własnych uczuć i emocji; istotę, która żyła w strukturach arystokratycznych, posiada wysoką godność wewnętrzną i wysublimowane poczucie własnego terytorium, jasny analityczny umysł, odwagę i perfekcję w działaniu. Numerologiczna Droga Życia w wibracji 2 buduje kościec osobowości wokół zdolności dyplomacji, tolerancji, uczciwości, przyjaźni, dobroczynności i skromności. Cykl formujący osobowość uczy konsekwencji w działaniu, realnej oceny sytuacji i rzetelności. Pierwszy Warunek Wcielenia przynosi spontaniczne wizje i pamięć z poprzednich inkarnacji, dawno zdobytą poprzez doświadczenie wiedzę, rezonans z wysokim uduchowieniem, naturalnie aktywne zdolności jasnowidzenia i jasnosłyszenia. Tak, więc w dniu, kiedy z godnie z tradycją, oczekiwać będziemy pamiątki Zmartwychwstania Jezusa w Wielką Sobotę, narodzą się dusze subtelne, naznaczone kapłańskim doświadczeniem, wrażliwe i powołane do tego, aby dzielić się z nami inspiracją, oświeceniem, szóstym zmysłem i duchową głębią życia na Ziemi. Dusze, które swoim życiem poprzez przykład własnego postępowania i wrażliwości postrzegania świata będą prowadzić innych ludzi ku naszej Wewnętrznej Wolności. Potrzebują one naszej miłości i opieki. Pamiętajmy dla dobra nas wszystkich tę uniwersalną prawdę: Wszystkie dzieci rodzą się dobre. Ich naturę wypaczamy my, dorośli - Isabella Monti.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.