Kiedy najlepiej zawrzeć związek małżeński?

Kiedy najlepiej zawrzeć związek małżeński? Oto pytanie, które często zadają czytelnicy, pojawia się ono w państwa telefonach i listach. Tutaj kwestia korzystnego ustawienia daty ślubu (pod kątem narzędzi numerologicznych) dla konkretnej pary, wymaga wzięcia pod uwagę kilku części układanki. Najważniejsze jest jednak ominięcie lat osobistych i takich cykli możliwości, które szczególnie narażają związek na rozstanie. Rok Osobisty to suma roku kalendarzowego i dnia, oraz miesiąca urodzenia. Rok Osobisty = Rok Kalendarzowy (np.:2008) + dzień urodzenia (np.:13) + miesiąc urodzenia (np.:08) = 2008 + 13 + 08= 2+0+0+1+3+0+8 = 22 = 2+2 = 4, tak więc dla osoby urodzonej 13 sierpnia(08), rok 2008 jest rokiem osobistym o wibracji 4. Rok osobisty rozpoczyna swój wpływ w dniu urodzenia w obliczanym roku, to znaczy, że dla osoby urodzonej 13.08, rozpocznie wibrację 4 od 13 sierpnia 2008 roku. Cykl możliwości to zaś suma roku kalendarzowego i wibracji drogi życia. Tak więc dla numerologicznej drogi życia 6, rok 2008 jest rokiem możliwości: 2008 + 6= 2+0+0+8+6= 16= 1+6= 7; jest rokiem możliwości o wibracji 7. W czystej postaci działa on od stycznia 2008 roku, ale jego wpływy rozpoczęły się wcześniej, w równonoc jesienno-zimową 2007 roku, a więc od 24 września 2007. Cykl ten w czystej postaci trwa od 01 stycznia do 23 września, dla liczonego roku. Od 24 września do 31 grudnia stary cykl wycofuje się ze swego działania, a nowy wzrasta nabierając siły. Dla prawnego zalegalizowania związku, należy przede wszystkim ominąć te lata, w których cykle osobiste i wibracje lat możliwości są wibracjami 9, ponieważ to, co się w 9 zaczyna ma już swój koniec jest to, bowiem energia oczyszczania starych spraw i związków. Omijamy także lata o wibracji cyklów możliwości 5 i lat osobistych o wibracji 5, bowiem tutaj przez impulsywną i dzika naturę piątek, możemy wziąć udział w doświadczeniach związanych z nauką korzystania z własnej wolności tak, aby nie ranić innych zwłaszcza swoich bliskich. Co w praktyce może przynieść doświadczenia rozwiązłości, kochliwości, romansów, używek, uzależnień itp. Ostatnią wibracją, którą definitywnie odradzam jako moment legalizacji związku to cykl możliwości albo rok osobisty o wibracji 7. Choć 7 daje mądrość, wiedzę, odwagę, ciekawość świata i głębię duchową, to jednocześnie niesie kontekst poczucia izolacji i wyobcowania, co w związku może niestety przynieść poczucie samotności. Z tego właśnie powodu radzę unikać lat o wibracji 7. Najkorzystniejsze jest zawierania związków w wibracji 3, pełnej miłości, akceptacji, komunikacji, zrozumienia i zdolności adaptacyjnych, twórczej wyobraźni i improwizacji. Dlatego właśnie szczególnie polecam korzystne lata osobiste i cykle możliwości w tej artystycznej i miłosnej wibracji. Kolejnym bardzo korzystnym energetycznie promieniem zdarzeń jest wibracja 8, w tej wibracji roku osobistego lub cyklu możliwości legalizacja związku przynosi duże możliwości podniesienia statusu finansowego, społecznego, stabilną rodzinę, wierność i uczciwość. Cykl osobisty i rok możliwości o wibracji 6 jest wyjątkowym ukierunkowaniem związku na tworzenie harmonii, równowagi, opiekuńczej postawy wobec partnera i dzieci, odpowiedzialności, wrażliwości emocjonalno uczuciowej i potrzeby tworzenia rodziny ciepłej wewnętrznie. To także jeden z doskonałych momentów na legalizację związku. Poza znalezieniem momentu odpowiedniego w falach lat osobistych i cyklach możliwości sam dzień zawarcia związku także ma swoje znaczenie. Dzień Osobisty to suma wszystkich cyfr rozpatrywanej daty urodzenia i wibracji Numerologicznej Drogi Życia. Przykładowo: 02.08.2008 + 1(Num. Droga Życia) = 0+2+0+8+2+0+0+8+1= 21=2+1=3 - wibracja Dnia Osobistego dla Numerologicznej Drogi Życia w wibracji 1, jest bardzo korzystna. Przypominam czytelnikom, że Droga życia to suma wszystkich cyfr, zapisanych w dacie urodzenia, sprowadzona do liczby pierwszej, czyli w skali od 1 do 9. Tak, więc w wyborze daty ślubu możemy kierować się rozsądkiem i wiedzą numerologiczną biorąc pod uwagę ustawienia dwóch cykli: Cykl Lat Osobistych, oraz Cykl Możliwości, dodatkowo w wybranym okresie korzystnym dla obojga partnerów poszukujemy Osobistego Dnia, o korzystnej dla obojga partnerów wibracji. W praktyce ustalenie takiego dnia wymaga cierpliwości. Jeśli para potencjalnych nowożeńców, pragnie ślubu w określonym roku, albo miesiącu, bez wzglądu na wibracje aktualnych cykli Lat Osobistych I Cykli Możliwości, wtedy jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić w kontekście numerologicznych ustawień jest znalezienie optymalnie dobrego dnia dla obojga partnerów obliczając dla nich wibrację Dnia Osobistego. Dzień Osobisty o wibracji 1, jest bardzo korzystny, przynosi nowości, sukcesy, podnosi poczucie własnej wartości, niezależności, przedsiębiorczości i osobistej wolności. Jest stabilny w związku. Dzień Osobisty o wibracji 2, wymaga od partnerów, równego partnerstwa, wyostrza przyjaźń i współczucie, tolerancję i wrażliwość emocjonalną jest ryzykowny. Dzień Osobisty o wibracji 3, wnosi radość z życia, urok osobisty, erudycję, wyobraźnię, działalność artystyczną, komunikatywność, życie towarzyskie. Jest bardzo korzystny. Dzień Osobisty o wibracji 4, stabilizacja społeczna, finansowa, rzetelność, dobre fundamenty, solidność i pracowitość, zaś obecna tu skrytość może wymagać uruchomienia komunikacji. Dobry dzień na legalizację związku. Dzień Osobisty o wibracji 5, niestety skłonność do ryzyka i duża impulsywność tego dnia, pomimo dobrego handlu i rozwoju zdolności psychoterapeutycznych, czyni go doskonałym na romans, ale nie na legalizację stałego związku. Dzień Osobisty o wibracji 6, wnosi odpowiedzialność, wrażliwość uczuciową, opiekuńczość, zmysł tworzenia ogniska domowego. Jest bardzo dobry na legalizację związku. Dzień Osobisty o wibracji 7, rozwija duchowość, wrażliwość intuicyjną, odwagę intelektualną, ciekawość świata i perfekcjonizm, co rozwija nas filozoficznie i duchowo, ale niesie też poczucie osamotnienia i izolacji. Dlatego odradzam legalizację związku w tej wibracji dnia osobistego. Dzień Osobisty o wibracji 8, wnosi potrzebę życia ponad średnią społeczną, ambicje i zmysł organizatorski, ceni sobie stabilizację rodzinną, rozwija zdolności terapeutyczne w zakresie terapii manualnych, ziołolecznictwa, medycyny naturalnej. To bardzo dobry dzień na legalizację związku. Dzień Osobisty o wibracji 9, posiada energię odpoczynku, kończenia wszelkich starych spraw i związków, potrzebę ogromnej wolności wewnętrznej i przestrzeni życiowej. Dzień Osobisty o wibracji 9, nie jest korzystny na legalizację związku. Warto znać program numerologiczny i lekcje, które ustawiliśmy sobie do opanowania na to wcielenie. Warto je znać, ponieważ znajomość nawykowego ustawienia uwagi i przesunięć uwagi swojej i partnera, w czasie kolejnych cykli i warunków życia, pozwala nam poprzez pryzmat wiedzy, łagodniejszym okiem spojrzeć na siebie nawzajem. Wiedza dobrze wykorzystana rozbudowuje zdrową tolerancję i akceptację dbając równocześnie z miłością o nas samych, o Nasze Osobiste Praźródło Mocy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.