Walentynkowe dzieci 14.02.

Walentynkowe dzieci: 14.02.2007 - czyli kto urodzi się w najbliższe święto zakochanych. Dzieci, które urodzą się tego dnia posiadają bardzo wyjątkowe zestawienie niezwykłą ścieżkę karmiczną, szczególne talenty, potrzeby i uzdolnienia, które dodatkowo profilować będą dla każdego dziecka osobno, jego imiona i nazwisko. Sam dzień urodzenia jest karmiczną wibracją i przywołuje osoby szczególnie silne psychicznie. Karma 14 to nauka wolności i korzystania z własnej wolności tak, aby nie ranić innych zwłaszcza swoich bliskich. Ponieważ żyjemy w świecie polaryzacji każda fala energii zdarzeniowej na poziomie światła i fotonu, posiada polaryzację: maksymalnie dodatnią lub ujemną. Wolna wola człowieka to prawo wyboru, niezbywalne prawo doświadczania. Pozytywy to działania i skutki działań napełnionych polaryzacją miłości, wrażliwości na innych, taktu, subtelność i tolerancji. Negatywy to efekty egoistycznych pobudek, działań egocentrycznych i realizacji w zakresie stricte materialnych osiągnięć. W poprzednich żywotach istoty urodzone 14-go, nie nauczyły się korzystania z wolności, nadużywały własnej swobody i niezależności, żyły swawolnie. Często mają za sobą ścieżki nawykowych uzależnień, twardych używek (narkotyki, alkohol), nawyki hazardu i brawury, buntu i wewnętrznej dzikości serca. Zagrożenia związane z przeszłością to możliwość nawykowego powielenia starych doświadczeń w obecnym życiu na Ziemi. Zaś maksymalnie pozytywne możliwości emanacji w tej wibracji to ogromny szacunek do wolności, odwaga, duży zasób energii uzdrawiającej, wewnętrzny wulkan energii do działania. Ciekawość świata i osobowość podróżnika. Osoby te uwielbiają otwarte przestrzenie, relaksują się szybką jazdą samochodem, dla zdrowia fizycznego i psychicznego powinny świadomie podjąć wysiłek uprawiania sportów indywidualnych, zwłaszcza takich, które dają możliwość podejmowania własnych decyzji i niosą w sobie posmak ryzyka. Dzięki temu w korzystny sposób zagospodarują swój ogromny potencjał twórczy i nie popadną w uzależnienia, ominą grupy przestępcze i zdrowo wykorzystają swój ognisty temperament. Urodzeni 14 dnia miesiąca posiadają niezwykły czar osobowości i urok osobisty, piękny seksapil i zmysł psychoterapeutyczny. Jeśli siła i ambicja (1), wsparta zostanie pracą metodyczną, konsekwencją i rzetelnością (4) to połączenie to (1+4) przyniesie wyjątkowy magnetyzm osobowości, uzdrowiciela i wędrowca uczącego innych ludzi szacunku do wewnętrznej wolności. Osoby urodzone 14 dnia miesiąca najsilniej odczuwają nadmiar energii i nadpobudliwość do 14 - 16 roku życia. Do tego momentu najbardziej widoczny w zachowaniu człowieka jest profil jego dnia urodzenia. Potem uzewnętrznia się silniej energetyka Numerologicznej Drogi Życia - czyli suma cyfr zapisanych w dacie urodzenia: 14.02.2007= 1+4+0+2+2+0+0+7= 16= 1+6=7 tak, więc numerologiczny profil (kościec osobowości) dla omawianej Drogi Życia jest wibracją siedem. Osoba, która jest, Numerologiczną Drogą Życia: siedem, posiada bardzo specyficznie wyprofilowany system obronny. Co wynika z doświadczeń w poprzednich inkarnacjach. W sytuacji zagrożenia swojej wielkiej wewnętrznej wrażliwości lub godności, numerologiczne Siódemki, nawykowo odsuwają się od źródła zagrożenia. To ich instynktowny sposób zachowania bezpieczeństwa. W skutek tego często są mylnie oceniane i oskarżane przez otoczenie, o to że się wywyższają, że wszystkie rozumy zjadły i że odchodzą z wysoko podniesioną głową zarozumiałości nic błędniejszego. Istoty te przez swoją ogromną wewnętrzną nadwrażliwość nie są w stanie tupnąć, krzyknąć i obronić swojej racji. Dystans i wycofanie, jakim reagują w sytuacji zagrożenia jest systemem obronnym, związany z tym, że osoby o Numerologicznej Drodze Życia 7, żyły w rodach wysoko arystokratycznych. W związku z tym posiadają nawyk ochrony swego życia przed zamachem przez ucieczkę - przecież najważniejsze było to, aby ród przetrwał, aby nie zginął. Po drugie ogromna godność wewnętrzna nie rzuca pereł przed wieprze i głęboko refleksyjna natura siódemek nie wdaje się w puste i próżne dysputy. Dzieci i dorośli, (w których zawsze mieszka wewnętrzne dziecko) o profilu osobowości, czyli wibracji Numerologicznej Drogi Życia 7, są wybitnie dojrzale emocjonalnie, często wysoko ponad swój wiek. Dlatego trudno są akceptowane przez rówieśników, często spychane na margines. Warto dać takiemu dziecku jakąś zdolność, której grupa powszechnie nie posiada, a które jest uznana za wybitną umiejętność, w ten sposób dziecko siódemka, może zyskać uznanie otoczenia. To może być karate, szermierka, kajakarstwo, jazda konna, taniec, gra na instrumencie, itp. Zależnie od indywidualnych preferencji. Dzieci siódemki posiadają jasny i analityczny umysł. Wysoką inteligencję, odwagę i potrzebę poszukiwania wartości uniwersalnych. Erudycję naukową, oczytanie i wybitną lekkość wyrażania swoich myśli, co czyni je doskonałymi nauczycielami - jednocześnie tworząc nawyk intelektualizowania uczuć i skłonności do izolacji. Naturę filozoficzną łączą z potrzebą estetycznej sprawności swego ciała. Posiadają wybitnie silne poczucie intymności swego ciała fizycznego i intymnego terytorium. To bardzo ważne, aby tego dziecka nie bić, nie popychać i nie szturchać, nie klepać po głowie, ani po karku i nie poniżać w żaden słowny ani gestykulacyjny sposób. Te dzieci, bowiem od razu krwawią w duszy swej śmiertelnymi ranami poniżenia i naruszenia ich intymności. Sama miałam wśród swoich klientów mamę czternastolatka, po dwóch próbach samobójczych, do których doprowadziła go upokarzająca i prześmiewcza postawa nauczyciela wychowania fizycznego. Dzieci siódemki nie opowiadają o swoich bólach, nawykowo chowają je głęboko i cierpią. Dlatego tak bardzo potrzebują uwagi, troski, wyrozumiałości i cierpliwości swoich opiekunów. Ponieważ nie posiadają zdolności bezpośredniego kontaktu z przeżywanymi uczuciami, potrzebują zdrowych wzorców wyrażania własnych uczuć i emocji, potrzebują wzorców i nauki otwartej i spontanicznej komunikacji własnych uczuć i emocji. Największym zagrożeniem w ich życiu jest poczucie wyobcowania i izolacji. Życie w świecie wirtualnym lub wymyślonym, taka samotność może karmić obsesje i doprowadzić do ucieczki w używki przed bólem osamotnienia i odrzucenia. W omawianej dacie urodzenia, Cykl Formujący Osobowość, który trwa od urodzenia do 28 roku życia przyniesie doświadczenia, które będą uczyły dziecko umiejętności pracy w grupie. Dążenia do wspólnego innym celu, ale z zachowaniem niezależności własnego wkładu pracy. Przez wibrację miesiąca urodzenia okres ten przynosi energetykę opisaną wibracja dwójki. Lekcją 2 jest nauka współpracy życia w społeczeństwie, słuchania i okazywania uczuć, wykonywania poleceń bez całkowitego podporządkowania się. Uczy rozumienia własnych emocji a także osłabiania ich wpływu i wzmacniania wewnętrznego poczucia własnej wartości niezależnie od ocen z zewnątrz. Dzieci urodzone w lutym przez pierwsze 28 lat starają się nawykowo spełnić cudze oczekiwania, łatwo ulegają autorytetom, są, bowiem w tym okresie wybitnie wrażliwe emocjonalnie i uczuciowo, zaś czas ten służy doświadczaniu grupowych relacji pracy, tak aby opanowały sztukę tworzenia zdrowego zespołu, podziału obowiązków i niezależności każdego człowieka z osobna. Osobowość dziecka kształtuje wpływ czterech strumieni zdarzeń, które jednocześnie tworzą nurt rzeki życia w okresie kształtowania się naszych temperamentów. Numerologia opisuje je jako wpływ: Dnia Urodzenia - który działa przez całe życie, ale najsilniej do ok. 14 roku życia. Numerologicznej Drogi Życia - czyli głównego profilu osobowości, który działa przez całe życie a uzewnętrznia się silnie między 14 i 16 rokiem naszego życia. (Suma wszystkich cyfr w dacie urodzenia.) Cyklu Formującego Osobowość - w którym wszyscy uczymy się pewnej umiejętności (określonej wibracją miesiąca urodzenia) bardzo potrzebnej w kolejnym cyklu pracy. oraz tak zwanego I- go Warunku Wcielenia, który mówi nam o tym dlaczego i po co urodziliśmy się w tej rodzinie, w tym czasie i na tej Ziemi. (Suma cyfr dnia i miesiąca urodzenia). W rozpatrywanej dacie urodzenia mamy do czynienia z Warunkiem Wcielenia w wibracji 7, który uczy człowieka przekraczania granic poznania świata przez pięć zmysłów, otwiera szeroko intuicję, głębię życiową, duchowość, przeczucia, wzmacnia odwagę i dociekliwością prowadzi człowieka do burzenia starych systemów kontroli, sztywnych dogmatów i zardzewiałych przekonań. To jest siła poznania i poszukiwań. Jej emanacja ma swoje korzenie, tak jak i wibracja Numerologicznej Drogi Życia 7, w karmie wielu żywotów w wysokich rodach arystokratycznych. To właśnie wiedza, którą poprzednio zdobyliśmy na poziomie wysoko ponad przeciętną społeczną, dziś nadal owocuje w naszym życiu szczególnymi talentami w zakresie filozofii, rozwoju nauki, mistycyzmu, praktyk duchowych, tolerancji i szerokich horyzontów. Tyle informacji podstawowych mogę powiedzieć o tej fascynującej dacie urodzenia: 14.02.2007, Numerologicznej Drodze Życia 7, znając połączenia tych kilku określających ją cyfr. Dzień urodzenia: Miesiąc urodzenia: Rok urodzenia: Cykl pracy Cykl formujący osobowość Cykl żniwny 14=5 02=2 2007=9 I Warunek Wcielenia: suma cyfr dnia i miesiąca narodzin 1+4+0+2= 7 Zestawienie, które widzimy posiada w tym samym czasie działanie trzech wibracji: 5, 7 i 2 (na pewno do 28 roku życia), które niestety nie posiadają zdolności komunikacji własnych uczuć i emocji. Jedynie wibracja Cyklu Formującego Osobowość: 2 przynosi możliwości dyplomatycznego wyrażania siebie, jednak będąc jedyną w zestawieniu możliwością wyrażania siebie będzie niestety przyblokowana podwójną obecnością siódemki i jej nawykowym wycofaniem, oraz wulkanicznymi sporadycznymi, ale i zaskakująco niszczącymi wybuchami nadmiernie nagromadzonych i nieuzewnętrznionych emocji 5. W tych okolicznościach istnieje duże prawdopodobieństwo, że emanacja 2 przybierze postawę poddańczą wobec przyjętych autorytetów. Istnieje tu ogromna potrzeba kontaktu słownego i zdrowej komunikacji, akceptacji i współczującej komunikacji otoczenia względem dziecka. Wielu dobrych słów i szacunku do jego osoby i intymnego terytorium, prawa wyboru i wolnej woli. Jeśli otoczenie nie sprosta swoim opiekuńczym zadaniom, człowiek o tej dacie urodzenia przygnieciony nietolerancją, wymogami, odrzuceniem i wyobcowany w samotności, będzie rozpaczliwie bronił swojej wrażliwości poprzez ataki agresywnej złości, pasywnych obsesji, dziwaczność oraz wołał o ratunek dla swej duszy, przez balansowanie na krawędzi ryzyka: używki i niebezpieczne zajęcia. Uzewnętrznianie własnych myśli, prawo wyboru, kontaktowe wyrażanie uczuć i emocji to najważniejsze i podstawowe umiejętności, jakie powinien posiąść człowiek urodzony w Walentynki 2007 roku. Te umiejętności może dać dziecku kochająca i zdrowa emocjonalnie rodzina. Posiadanie tej wiedzy daje możliwości wsparcia w rozwoju na początku jego drogi -do 14 roku życia - tego wrażliwego, energicznego, ciekawego dziecka o wielkim talencie filozoficznym, psychologicznym, handlowym, menadżerskim, lingwistycznym, intrygującego indywidualisty o gołębim sercu. Który może wyrosnąć otoczony miłością na wspaniałego duchowego przewodnika, albo stłamszony przez traumatyczne blokady popaść w uzależnienie, buntownicze rewolucje lub hermetyczny dogmatyzm. Nasza przyszłość poprzez dzieło kochania naszych dzieci, leży w naszych rękach.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.