Numerologia cykle dziewięcioletnie

Cykle Fal lat osobistych,

mogą państwo policzyć dla siebie samych w następujący sposób:

Wibracja Cyklu Możliwości - to suma wszystkich cyfr zapisanych w dacie urodzenia + plus cyfry roku kalendarzowego;
np.: 16.04.1972 + 2011 = (1+6+0+4+1+9+7+2) + (2+0+1+1) = 30 + 4 = 34 = 3+4 = 7 wibracja roku 2011 dla osoby urodzonej liczonej daty urodzenia.
Cykl ten w czystej wibracji trwa od stycznia liczonego roku do 24 września liczonego roku.


Wibracja Roku Osobistego - to suma cyfr dnia i miesiąca urodzenia + plus cyfry roku kalendarzowego;
np.: 16.04. + 2011 = (1+6+0+4) + (2+0+1+1) = 11 + 4 = 15 = 1+5 = 6
Cykl ten trwa od daty urodzenia w liczonym roku kalendarzowym kolejne 12 miesięcy.

Dla daty w przykładzie cykle te trwa ją w pewnej systematyce współdziałania. W rozliczeniu na kolejne 9 lat wyglądają tak:

Wibracja Cyklu Możliwości: liczony rok kalendarzowy Wibracja Roku Osobistego:
7 2011 6
8 2012 7
9 2013 8
1 2014 9
2 2015 1
3 2016 2
4 2017 3
5 2018 4
6 2019 5

Wibracje Roku Osobistego skupiają w sobie wpływ na najbliższe nam sprawy, intymne i osobiste.
Energia nośna Cyklu Możliwości płynie bardziej szeroko, jest widoczna bardzo wyraźnie w sprawach zawodowych i społecznych.

Obie fale energii zdarzeń obrotami dziewięcioletniej cykliczności i ich wzajemne relacje wyznaczają pola korzystnego dla nas działania w danym okresie - roku kalendarzowym lub momencie wpływu cyklu. Szczegółowe i dokładne omówienie energii cyklów jest możliwe jedynie na spotkaniu indywidualnym albo na autorskim kursie numerologii.

 

Wibracja 1 przynosi dwanaście miesięcy:

Daje możliwości rozpoczęcia czegoś od podstaw, zmianę dotychczasowej sytuacji, podjęcie nowej koncepcji, nowego sposobu pracy, przynosi sukces, niezależność, pozwala dokonać ogromnych zmian w naszym życiu. Twórczość materialna, świadoma pracy ciała kreuje nową rzeczywistość, tworzy cele, plany i wytycza drogi od ich realizacji. Jest obrazem twórczości, nieograniczonego ruchu, jest to moc czasu, tworzenia w czasie, kreowanie przyszłości, ambitnej inicjatywy, jedności myśli czynu. Jest doskonały do rozpoczynania nowych przedsięwzięć, zmian miejsca zamieszkania i pracy. Ten czas możemy zobrazować wybieraniem jachtu, na którym zamierzamy mieszkać przez kolejne 9 lat swego życia. Wybieramy nowe trasy i nowe możliwości realizacji dla siebie na przyszłość.

 

Wibracja 2 przynosi dwanaście miesięcy:

Wymaga zwolnienia tępa aktywności, dobrania towarzystwa, rozpoznania przyjaciół, to czas adaptacji do warunków życia po dużych zmianach, wyciszenia, współpracy w grupie ku wspólnemu celowi, dyplomacji w działaniu i spokojnej neutralności wobec konfliktów otoczenia. Jest tu wspólnota działania, kariera doradcy, wykonawcy. To obraz biorczości, podporządkowanej inicjatywie i kierownictwu twórczości tak, aby zachować hierarchię, gdzie ważny jest podporządkowany ważniejszemu. Jest czasem refleksji nad kreacją uczuć i służy ich świadomemu rozwojowi. Te dwanaście miesięcy możemy zobrazować dobieraniem załogi na jacht, mamy tu okazję do tego, aby stworzyć sobie osobistą grupę wsparcia, ludzi, którzy w sytuacji krytycznej będą dla nas oparciem i pomocą.

 

Wibracja 3 przynosi dwanaście miesięcy:

Twórczości towarzyskiej, artystycznej, komunikacji słowem, przynosi radość życia, potrzebę wyrażania własnych emocji i wrażeń, miłość, przyjaźń, służy talentowi literackiemu i kojarzeniu związków osobistych i zawodowych. Wnosi potrzebę bycia w towarzystwie docenionym a przynajmniej zauważonym. Klaruje potrzebę indywidualnego wyrazu i odmienności, wyjątkowości. To obraz początkowej trudności w określeniu emocji, wyładowania napięć i oddychania z ulgą, świadomie i głęboko. Jest doskonała do podjęcia obowiązków rodzicielskich, to czas cieszenia się z tego co się posiada i z tego co się zdarza, prowadzi do adaptacji ze zrozumieniem i radością. To jest rok solarny oddany radości, tworzeniu artystycznych dzieł, przyjemnej i skierowanej na poznawanie ludzi i piękna wędrówce. To czysta przyjemność z rejsu życia, tutaj poznajemy swoja drugą połowę, zakochujemy się, tu rodzą się radosne dzieci.

 

Wibracja 4 przynosi dwanaście miesięcy:

To czas przyhamowania, potrzebuje pracy systematycznej i metodycznej, podjętej ze zrozumieniem, pozwala osiągnąć postęp dzięki dużo większemu nakładowi wysiłków niż oczekiwane zyski. Praca jest sposobem rozwoju, doskonalenia, przez akceptację ograniczeń prowadzi do postępu, wymaga zdolności do podejmowania metodycznych działań ku osiągnięciu celów po załamaniu istniejącej sytuacji. Trenuje sztukę rozpoczynania od nowa. To odraz młodzieńczej głupoty, niedojrzałości, braku doświadczenia, i poprzez jego zdobywanie czynimy postępy. Jest czasem na przeczekanie, pracowitość blisko domu, niekorzystne jest teraz podejmowanie zmian, należy zadbać o stabilizację materialną i asekurować się przed nagłymi okazjami, które wprowadzają zamęt straty. Spotkała nas burza morska, może to nawet był sztorm. Łódka uszkodzona wylądowała na brzegu. Teraz powstały opóźnienia w rejsie, realizacje planów muszą być wyznaczone na nowo, trzeba włożyć dużo pracy w dopłynięcie do najbliższego portu i naprawę. Nagroda za ten trud czeka w porcie.

 

Wibracja 5 przynosi dwanaście miesięcy:

Przynosi ruch, podróże, wolność, niezależność doświadczanie przestrzeni, dziką energię twórczą, potrzebę przygody, aktywności, ruchu, korzysta z rozproszonych zmian, aby kształtować zdolność adaptacji z poszanowaniem inności, intymnego terytorium innej istoty. Niebezpieczeństwem jest tu podejmowanie ryzyka, rozproszenie uwagi i działań, należy dbać o prawne strony przedsięwzięć, dokumenty podpisywać z rozwagą. To obraz czekania (pojenia i posilania się), doświadczania zmysłami, świadoma siła wewnętrzna czuje zmiany i właściwą im niepewność, obserwuje, nie śpieszy się, czeka i zbiera doświadczenia, popada w ekscytację pewności osiągnięcia celu. Jest doskonała dla handlu, podróżowania, poznawania psychiki. To czas, który obrazuje dopłynięcie do portu po przygodzie z morską burzą. Zabawa w tawernie, hulanki i swawole, handel i podróże - wycieczki poznawanie nowych miejsc i ludzi.

 

Wibracja 6 przynosi dwanaście miesięcy:

Życia rodzinnego, tworzenia ogniska domowego przez wycofanie na dalszy plan osobistych ambicji i aspiracji. Dążysz do zachowania równowagi pomiędzy dawaniem i braniem, do harmonii, to czas odpowiedzialności, tolerancji, szczerości, intuicyjnego piękna i służby, podejmowania obowiązków ze zrozumieniem. Niebezpieczeństwem jest możliwość rozdania siebie do ostatniej koszuli chcąc pomóc wszystkim słabszym, zwłaszcza rodzinie. To obraz sporu gdzie siła wewnętrzna napotyka przemoc i pragnie rozdzielenia z nią. Jest czasem rodzinnej odpowiedzialności, doskonałym dla małżeństwa, dzieci, artystycznej pracy manualnej (muzyka instrumentalna, plastyka, grafika komputerowa itp.) i opieki nad słabszymi (osobistej, charytatywnej, mecenas). To czas powrotu do rodziny gdzie stęskniony dom pragnie naszego towarzystwa i obecności ciepła, opieki i spokoju. Rodzina zachowuje się jak drzewo na pustyni, dla którego my jesteśmy wodą. Może to być czas renesansu związku lub separacji w każdej z tych sytuacji dąży do harmonii i równowagi na poziomie energii.

 

Wibracja 7 przynosi dwanaście miesięcy:

Poszukiwania czasu dla siebie, miejsca odosobnienia, kontaktu z naturą aby się wyciszyć, uspokoić, modlić pogłębiać wiedzę, medytować. Czas ten prowadzi do osamotnienia, przez zrozumienie granic poznania materialnego prowadzi do potrzeby poznania poza empiryką. Budzi wewnętrzne poszukiwanie wiedzy i doświadczeń duchowych. Intuicyjnie dociekasz sensu rzeczy i zasad uniwersalnych świata. To obraz wojska, siły gotowej do działania nawet, jeśli jest ona niewidoczna, w potrzebie jest aktywnym źródłem potęgi. Niebezpiecznie różne impulsy składowe, wewnętrzne, podporządkowują się dyscyplinie i okazują posłuszeństwo wobec wyższych zasad. Jest to rok uduchowienia, doświadczeń duchowych, rozwoju intuicji i magnetycznego wpływu na otoczenie głębią osobowości, innych pociąga w tobie obecność tajemnicy poznawania prawdziwych wartości. Marynarz nasycił swoją obecnością dom, teraz sam się uczy, studiuje, medytuje, modli się o dobrą teraźniejszość i przyszłość.

 

Wibracja 8 przynosi dwanaście miesięcy:

Jest sukcesem materialnym, czasem zysku, żniw i zbierania plonów z wcześniejszych wysiłków. To rachunek podjętych decyzji i konsekwencji w działaniu, prestiż. Wyostrza zmysł organizacji, administracji, sprawiedliwości, przynosi moc panowania umysłem nad materią. Dąży do równowagi ducha i materii, może, więc przynieść ewolucję duchową, wewnętrzne oświecenie. Jest to obraz trzymania się razem, etyczny przywódca na stanowisku stanowi centrum zespolenia słabszych, i świadomie dostrzega w nich dopełnienie swojego powołania, bowiem bez nich nie miałby, komu przewodzić. Jest czasem twórczości finansowej, inwestycji, interesów, władzy, autorytetu, praktyki. Obraz ten przynosi nagrodę za rejs, finansowe zyski i możliwości inwestycji na przyszłość. Tu otrzymujemy to, co wypracowaliśmy przez poprzednie 7 lat. Angażujemy się w organizację, zarządzanie, sprawy prawne i działania władzy.

 

Wibracja 9 przynosi dwanaście miesięcy:

Kończenia starych związków i spraw, oczyszczania z przeszłości. Należy ze zrozumieniem przyjąć odejścia przyjaciół i zmiany miejsca zamieszkania, zmiany warunków, okoliczności są końcem cyklu i przygotowują do nowego, innego twórczego okresu. To krystalizacje uniwersalnej miłości, pomagania potrzebującym, podróży dla doświadczania wolnej przestrzeni i szerokich kontaktów między narodowych. Czas refleksji nad poprzednimi ośmioma latami, marzenia na przyszłość i intuicyjne wyciszenie. Jest to obraz tamy, przejściowego powstrzymywania dużej siły przez małe sprawy, konieczna jest łagodność, subtelność działań, aby sprawy potoczyły się pomyślnie. Jest to okres szacunku dla innych i ich odmienności, nauczania wartości uniwersalnych i prawd duchowych w oparciu o własne doświadczenia i refleksje. Dziewiątka jest czasem, w którym żeglarz bierze się do sprzątania w swoim życiu, oczyszczania łodzi, wszystko, co stare musi odejść. To, czego sam nie posprząta i tak odpadnie i trzeba będzie to odrzucić. To czas zmian i przeobrażeń. Ziarna w ziemi czekającego na wiosnę, wyciszenia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.